De langdurige zorg voor mensen moet beter nu het aantal besmettingen toeneemt. De kwaliteit van leven mag niet langer worden geschaad. De kans op herhaling van een landelijke lockdown is klein. Toch is er reden tot ongerustheid. De oplopende Covid-19 besmettingen en het gebrek aan zorgpersoneel (door ziekte of quarantaine) kunnen makkelijk opnieuw leiden tot verschraling en lokale lockdowns. Er zijn nu al enkele zorginstellingen dicht.
Om dit te voorkomen is door zeventig betrokkenen in de zorg een vijfpuntenplan opgesteld. Zij roepen op om – ook als het moeilijk wordt – gezamenlijk vast te houden aan waar het in de langdurige zorg omgaat: persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor de bewoners. Geen bezoekverbod, autonomie van bewoners, dialoog en maatwerk moeten daarbij centraal staan.
Het volledige manifest ‘Isoleer het virus, niet de mensen’ is hieronder te vinden en open voor ondertekening.

Lees het 5 puntenplan en teken het manifest!

'Isoleer het virus, niet de mensen!'

Het manifest, gericht aan minister Hugo de Jonge, is opgesteld en ondertekend door onder andere Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam; Gijsbert van Herk, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas Rotterdam en Rijnmond; Adelheid Roosen, theatermaker, Thuis op Zuid; Hugo Borst, schrijver, Thuis op Zuid en initiatiefnemer ‘Scherp op ouderenzorg’; Carin Gaemers, historicus en initiatiefnemer ‘Scherp op ouderenzorg’; Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond; Jet Bussemaker, Hoogleraar beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan het LUMC; Bert Keizer, arts, filosoof en schrijver; Anja Machielse, Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid; Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg; Floris Alkemade, Rijksbouwmeester; Joep de Groot, voorzitter Raad van Bestuur CZ; Henk Nies, hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de VU en directeur Strategie & Ontwikkeling.

Marieke Keyzer

Marieke Keyzer

Campagnemedewerker en redacteur

Marieke Keyzer (zij/haar) is politiek historicus en werkt sinds 2019 aan campagnes bij het Humanistisch Verbond. Hiervoor werkte ze o.a. …
Profiel-pagina