Naar schatting heeft 0,18% van alle 55-plussers een wens tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn.

Dat komt neer op iets meer dan 10.000 mensen. Ruim een derde van deze groep zou graag hulp bij zelfdoding krijgen. Twee derde heeft de voorkeur om het leven zelf te beëindigen. Dit blijkt uit het PERSPECTIEF-onderzoek dat onder leiding van dr. Els van Wijngaarden is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMC Utrecht in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw. (De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

cooperatie laatste wil

Over dit onderwerp organiseerde het Humanistisch Verbond Drenthe op 16 april 2023 een bijeenkomst. Daarvoor hield Petra de Jong een inleiding, waarna het gesprek plaatsvond.

Petra de Jong is medebestuurslid van de coöperatie Laatste Wil, longarts n.p., oud-directeur van de NVVE en initiatiefnemer van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek).  Zij gaf een inleiding, waarna het gesprek met de aanwezigen plaatsvond.

Als bijlagen bij dit bericht zijn de presentatie van Petra en een door haar toegezegd document met organisaties die zich bezighouden met het levenseinde bijgevoegd.

 

HV Drenthe zelfbeschikking

Zelfbeschikking en zelfgekozen levenseinde

202305

opsomming van organisaties die zich bezighouden met het levenseinde