Nederlanders vinden in 2013, meer dan in 2012, dat Nederland verbonden is met de rest van de wereld, dat blijkt uit een onderzoek dat het NCDO dat vandaag, de Dag van de duurzaamheid, is gepubliceerd.

Het bewustzijn onder Nederlanders over de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld mag gegroeid zijn, ze zijn minder overtuigd van  gelijkwaardigheid van mensen wereldwijd, zo meldt  het rapport.  Het is ook maar de vraag of  meer ‘besef van verbondenheid’ tot duurzamer gedrag leidt. Zo vinden de ondervraagden vaker dan in 2012 dat een autochtoon meer kans op een baan in Nederland moet hebben dan een Pool.

Ook voelen Nederlanders zich in 2013 minder verantwoordelijk om zelf een bijdrage te leveren aan het oplossen van wereldwijde problemen. En vindt men vaker dan in 2012 dat de Nederlandse overheid zich alleen moet richten op problemen in Nederland.

Gedrag

Bewustzijn over de gevolg van gedrag leidt dus niet atijd tot duurzaam gedrag. Religieuze ouders en ouders van hoger opgeleiden blijken duurzaam gedrag beter over te brengen. In hoeverre humanisten of atheïsten dit doen, kunnen we niet uit het onderzoek afleiden.

Het Nederlands Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (NDCO) onderzocht ook wat Nederlanders over ontwikkelingssamenwerking denken. Vijfenzestig procent van de Nederlanders vindt het belangrijk dat andere landen zich kunnen ontwikkelen.
Dat hoeft dus niet per se door middel van overheidsgeld voor ontwikkelingssamenwerking. 43 procent vindt namelijk dat het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking omlaag kan.

Verdwalen in de voedseljungle

Hoewel veel van wat we kopen heel duurzaam lijkt, wordt het meeste grootschalig en uniform geproduceerd. Welke keuze kun je zelf maken? Lees meer in dit themanummer over de voedseljungle.

  • Esther Wit en Maartje Liebregts laten de botsende denkwerelden die hier achter schuilgaan zien. En schetsen een humanistisch perspectief (pag. 4-8).
  • Koert van Mensvoort sluit hier in zijn essay naadloos op aan: hij stelt een nieuwe definitie van natuur voor (pag. 15-16).
  • Jort Kelder zegt dat alleen consument