Direct naar de inhoud
Word lid

Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme

Annemie Halsema is sinds 1 september 2021 Socrates hoogleraar “Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme” aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Filosofie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Annemie Halsema

Onderzoek

De actuele strijden tegen de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, trans- en cisgender, zwart en wit en homo- en heteroseksualiteit roepen filosofische vragen op naar de manier waarop lichamelijke factoren die ons situeren in de sociale omgeving van invloed zijn op onze persoonlijke identiteit. Wat houdt het in om een geslacht te hebben? Wat betekent het om als persoon van een bepaald ras te worden bejegend? Welke invloed heeft de manier waarop seksuele oriëntatie wordt gezien in de sociale omgeving op iemands persoonlijke ervaring, en welke heeft leeftijd? Een wijsgerige antropologie van de één-en-twintigste eeuw dient zich volgens Halsema vooral met dergelijke vragen bezig te houden.

Deze thema’s zijn voor humanisten van belang en vinden weerklank in het werk van het Humanistisch Verbond. Vrijheid en zelfbeschikking zijn belangrijke uitgangspunten van het humanistisch gedachtengoed. Met haar onderzoek naar de complexe interacties tussen lichamelijkheid, identiteit en sociale omgeving hoopt Halsema een bijdrage te leveren aan een mensbeeld voor de humanisten waarvan behalve deze thema’s, ook erkenning van verschillen deel uitmaakt.

Interviews en publicaties

Meer informatie over publicaties en lezingen van deze Socrates hoogleraar is te vinden op deze pagina van de VU: https://research.vu.nl/en/persons/jm-halsema

Link naar het interview naar aanleiding van de aanstelling als Socrates hoogleraar op de website van de universiteit Leiden:

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/annemie-halsema-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar-wil-bijdragen-aan-het-denken-over-diversiteit

Link naar een interview naar aanleiding van Halsema’s oratie:

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/12/vrouw-man-of-ergens-ertussen-in.-wie-je-bent-bepaal-jezelf-niet-enkel-je-lichaam

Oratie

De oratie van Annemie Halsema, getiteld “Hermeneutiek van het lichaam” is te vinden onderaan deze pagina.

Deel deze pagina

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.