We agenderen

We zetten ons in om de belangrijkste thema’s op de politieke en maatschappelijke agenda’s te krijgen. We lobbyen bij de Tweede Kamer, vormen coalities met andere betrokken organisaties en stimuleren maatschappelijke discussie met onze debatten, verhalen en acties. We adviseren en informeren pers en media over onbekende, mensonwaardige situaties, en brengen door onderzoek ook zelf misstanden naar buiten.

We voeren campagne  

Op onze belangrijkste programma’s voeren we campagne. Lees hier over onze programma’s.

We organiseren  

We organiseren tours, debatten, evenementen, festivals en cursussen. Kijk bij evenementen voor het overzicht.

We zijn een ontmoeting- en informatiepunt  

Voor verschillende groepen zijn we een informatie- en ontmoetingspunt. Mensen komen bij ons bij elkaar voor een goed gesprek en uitwisseling van ervaringen.

We inspireren 

We bieden inspiratie voor het leven. We organiseren cursussen, debatten, evenementen en lezingen. Onze activiteiten werken geestverruimend en verdiepend. We zorgen ervoor dat kinderen op de basisschool niet alleen feitjes moeten stampen, maar dat er ook ruimte is voor zelfontplooiing.