Wij willen dat mensen die niet geloven, of hun geloof afzweren, veilig zijn en gehoord worden. Wij willen dat mensen die zich scharen onder lhbtqia+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans, queer, interseks, aseksueel, plus anderen) niet hoeven te vrezen voor discriminatie, vervolging of verstoting. Dat iemand die aan euthanasie of abortus denkt, een weloverwogen keuze kan maken.   

Wij streven naar een samenleving waarin we zorgen voor elkaar. Waarin iedereen kan rekenen op onafhankelijke hulp bij geestelijke nood of ingewikkelde levensvragen. Waarin de zorg zo is ingericht dat mensen tot het einde toe menswaardig kunnen leven. 

Wij willen volgende generaties een betekenisvol leven meegeven. Dat zij vrij zijn om vrij te kunnen denken, doen en leven. Want wij willen uiteindelijk maar één ding: een samenleving die ook in de toekomst menswaardig blíjft.  

Waar we ons op richten

De komende jaren werken we aan vijf investerings­programma’s:
  • Vrijheid van denken
  • Met zorg naar elkaar omzien
  • Opvoeding en onderwijs
  • Leven, liefde en dood
  • Inspiratie voor het leven
Deze zijn gekozen omdat ze de kern van ons werk en onze visie raken. Bovendien sluiten ze aan bij urgente maatschappelijke thema’s.

Lees meer in Vrij en menswaardig, Meerjarenbeleidsplan 2017-2021.