Klachtenformulier

Licht uw klacht toe. Dank u wel!

Lees voordat u een klacht indient de procedure.

Klachtenprocedure humanistische geestelijke verzorging

Hiervoor is een andere procedure. Lees voordat u een klacht indient de procedure, zodat u weet wat u van ons kan verwachten.
Lees ook verder over de samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie