Het Humanistisch Verbond is lid van Goede Doelen Nederland en beschikt over de door het  Centraal Bureau Fondsenwerving verleende erkenning als goededoelenorganisatie (voorheen het CBF-keurmerk). Deze erkenning garandeert dat er een heldere verslaglegging is.

Jaarverslagen

Lees het Jaarverslag van 2021

Lees het Jaarverslag van 2020

Lees het Jaarverslag van 2019

Lees het Jaarverslag van 2018

Lees het Jaarverslag van 2017

Codes en richtlijnen

Het Humanistisch Verbond volgt de codes en richtlijnen zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland.

  • SBF-code voor Goed Bestuur
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’.
  • CBF-keurmerk/erkenning
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

Het Humanistisch Verbond heeft de ANBI-status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat het Humanistisch Verbond als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw erfdeel of legaat.

Bezoldigingsbeleid

De bestuursleden van het Humanistisch Verbond zijn actief op onbezoldigde basis. Zij kunnen onkosten declareren op basis van specificaties. De voorzitter van het Humanistisch Verbond ontvangt per kwartaal een vaste onkostenvergoeding voor reis-, verblijf-, onkosten en representatie.
De directeur wordt beloond op basis van de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht.
Voor de honorering van de medewerkers van het Humanistisch Verbond hanteren wij de cao Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening.

Meer gegevens

  • KvK Nummer: 40476010
  • RSIN Humanistisch Verbond 0028.81.093

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

De financiële verantwoording over 2017

Meer jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag en bestuursverslag van het Humanistisch Verbond over 2016

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag van het Humanistisch Verbond over 2015, inclusief het bestuursverslag.

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag van het Humanistisch Verbond over 2014, inclusief het bestuursverslag

ANBI-stukken

Anbi Humanistisch Verbond