Het Humanistisch Verbond is lid van Goede Doelen Nederland en beschikt, samen met het  Stichting Steunfonds Humanisme, over de door het  Centraal Bureau Fondsenwerving verleende erkenning als goededoelenorganisatie (voorheen het CBF-keurmerk). Deze erkenning garandeert onder meer dat er van de geworven fondsen minder dan 25 procent wordt uitgegeven aan de kosten voor fondsenwerving en dat er een heldere verslaglegging is.

Jaarverslagen

Lees het Jaarverslag van 2017

Codes en richtlijnen

Het Humanistisch Verbond volgt de  codes en richtlijnen  zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland.

  • SBF-code voor Goed Bestuur
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’.
  • CBF-keurmerk/erkenning
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

Het Steunfonds Humanisme heeft de ANBI-status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat Het Steunfonds als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw erfdeel of legaat.

Bezoldigingsbeleid

De bestuursleden van het Humanistisch Verbond en Stichting Steunfonds Humanisme zijn actief op onbezoldigde basis. Zij kunnen onkosten declareren op basis van specificaties. De voorzitter van het Humanistisch Verbond ontvangt per kwartaal een vaste onkostenvergoeding voor reis-, verblijf-, onkosten en representatie.
De directeur wordt beloond op basis van de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht.
Voor de honorering van de medewerkers van het Humanistisch Verbond hanteren wij de cao Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening.

Meer gegevens

  • KvK Nummer: 40476010
  • RSIN Humanistisch Verbond 0028.81.093
  • RSIN Steunfonds Humanisme 0044.68.004
  • Geef Gratis Nummer: 4069

 

jaarverslag2017

De financiële verantwoording over 2017