De afgelopen jaren is er al uitstekend werk geleverd, dat onder meer heeft geleid tot ledengroei. Graag bouw ik met de bestuursleden verder op dat werk. Op prikkelende en verdiepende wijze wil ik het Humanistisch Verbond een nog grotere plek geven in de Nederlandse samenleving en het publieke debat. Ik merk dat er een groeiende behoefte is aan alternatieve vormen van levensbeschouwing, waaraan het Humanistisch Verbond een doorslaggevende bijdrage kan leveren.”

Ik ben tien jaar lid van de Tweede Kamer geweest. In die functie stond ik aan de wieg van verschillende initiatiefwetsvoorstellen, zowel rond onderwijs, gelijke behandeling als de vrijheid van meningsuiting, die zeer in lijn liggen met de gedachten van de humanisten.

Van der Ham was tien jaar lid van de Tweede Kamer voor D66, waar hij zich inzette voor onder meer beter onderwijs en de vrijheid van meningsuiting. Hij leverde een bijdrage aan levensbeschouwelijke publicaties en lezingen, zoals in het debat over de strafbaarheid van godslastering. Op youtube.com en vrijzinnig.com houdt hij `vrijzinnige lezingen´ met de seculiere, vrijzinnige en humanistische geschiedenis als leidraad. Recent publiceerde hij `De Vrije Moraal´, een boek over de morele en maatschappelijke dilemma´s van de vrijheid.

Voor zijn Kamerlidmaatschap was Van der Ham landelijk actief bij verschillende jongerenorganisaties. Hij doorliep de toneelacademie Maastricht en studeerde een aantal jaar geschiedenis.