Het Humanistisch Verbond is een vereniging die bestaat uit een bestuur, landelijk bureau, afdelingen en werkgroepen, verspreid over het land. De afdelingen organiseren cursussen, lezingen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten.

Het bestuur

Het bestuur en directie is verantwoordelijk voor het beleid het Humanistisch Verbond en bestaat uit zeven leden. Boris van der Ham is de voorzitter.

Het landelijk bureau

Het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond, dat is gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor het het uitvoeren van het door het bestuur uitgezette beleid. Directeur van het landelijk bureau is Christa Compas. Op het landelijk bureau werken zo’n twintig medewerkers.

Bekijk hier de belangrijkste verenigingsdocumenten, zoals de statuten en het meerjarenbeleidsplan.