Aagje Swinnen doet onderzoek naar creativiteit op latere leeftijd. Hoe kan dit
bijdragen tot levenskunst?
Over ouder worden en ouderdom bestaan veel stereotypen. Zo stellen we ouderdom
vaak voor als een onherroepelijk fysiek en mentaal verval, en succesvol ouder
worden vatten we dikwijls op als het zo lang mogelijk jeugdig en actief blijven. Hoe
kun je als oudere omgaan met deze stereotypen, en welke rol speelt creativiteit hier
in? Kunstparticipatie en de levenservaringen van oudere kunstenaars kunnen
misschien bijdragen tot de ontwikkeling van ‘de kunst van het ouder worden’.
Swinnen onderzoekt het thema vanuit verschillende invalshoeken: Hoe kunnen de
kunsten ons inspireren om op creatieve manieren om te gaan met negatieve
stereotiepe betekenismodellen van ouder worden? Op welke manier ervaren
professionele kunstenaars creativiteit in de latere fasen in hun carrière? Ook
analyseert ze welke rol creativiteit nu speelt in het dominante idee dat we succesvol
oud moeten worden.

Swinnens expertise ligt in het domein van de humanistische Aging Studies. Ze schrijft
over culturele betekenissen van ouder worden en over de rol van leeftijd, gender en
seksualiteit in het bepalen van onze identiteit. Ze bestudeert representaties van
ouder worden in literatuur, film en fotografie.
Daarnaast legt ze zich toe op onderzoek dat de grenzen tussen de
geesteswetenschappelijke en sociale wetenschappelijke kijk op ouder worden tracht
te overstijgen. Een voorbeeld daarvan is haar etnografische studie naar de betekenis
van poëzie- en verhaleninterventies in de dementiezorg. Met een Fulbright-beurs
bekwaamde Swinnen zich in de methodes achter TimeSlips en het Alzheimer’s Poetry
Project in de VS. Die heeft ze vervolgens in rusthuizen in Maastricht
geïmplementeerd met steun van het Nederlandse Fonds voor Cultuurparticipatie, en
in samenwerking met de Van Eyck Academie.

Aagje Swinnen publiceerde in tijdschriften zoals Journal of Aging Studies, The
Gerontologist, Dementia en International Journal of Ageing and Later Life. Ook stelde
ze bundels samen als Aging, Performance, and Stardom: Doing Age on the Stage of
Popular Culture (met J.S Stotesbury, 2012) en Popularizing Dementia: Public
Expressions and Representations of Forgetfulness (met Mark Schweda, 2015). In het
kader van het NWO-programma Internationalisering Geesteswetenschappen heeft ze
het European Network in Aging Studies (ENAS) opgericht waarvan ze momenteel
vice-voorzitter is. Swinnen is ook co-editor van het tijdschrift Age, Culture,
Humanities: An Interdisciplinary Journal, gepubliceerd door de Athenaeum Press van
Coastal Carolina University.

Contact: e-mail