Vacatures

Er zijn twee vacatures voor bijzondere leerstoelen.

  • Bij de Universiteit Leiden gaat het om Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme’
  • In bij de Raboud Universiteit in Nijmegen gaat het om Humanism, Europe and Global Justice

Interesse?

Neem conctat op secretariaatsocrates@humanistischverbond.nl