Tien jaar na de inwerkingtreding van de euthanasiewet blijft het nodig de zelfgekozen dood bespreekbaar te maken. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) organiseert daarom van 6  tot en met 12 februari de Week van de Euthanasie. Op het filmfestival ‘The End’ zijn de HUMAN-films ‘Mag ik dood’ en ‘Ongeneeslijk Oud’ te zien.

Een prachtig idee, want films en documentaires zijn de manier het maatschappelijke debat op gang te krijgen. Dat bleek toen het Humanistisch Verbond vanaf 2008 samen met zijn afdelingen debatten organiseerden over ‘Mag ik dood’
De vraag was daarbij: Waarom krijgen uitbehandelde psychiatrisch patiënten zelden of nooit hulp bij zelfdoding ook al mag dat volgens de euthanasiewet? De film en de debatten maakten vele reacties los in de media. De film werd verspreid onder psychiaters, politici en vele andere betrokkenen en deze wordt nog altijd gebruikt om het gesprek te voeren over hulp bij zelfdoding in de psychiatrie.

Voor ik het vergeet

Researcher bij ‘Mag ik Dood’ Nan Rosens kwam bij het maken van deze film in contact met de familie Van Eerde. Zij maakte daarover de documentaire  ‘Voor ik het vergeet…’ over het gebrek aan hulp bij zelfdoding aan mensen die vanwege de diagnose dementie hun leven willen beëindigen. Ook deze film en debatten daarna hebben dit thema op de kaart gezet. Deze film is ook te zien op het   Filmfestival ‘The End’

Leven is van grote waarde

Humanisten vinden het leven op zichzelf van grote waarde. Maar ook al zien we het leven als waardevol, het is uiteraard aan ieder mens zelf om zijn haar leven vorm te geven en te bepalen wanneer de dood verkiesbaar is boven het leven. Daarbij past zelf nadenken en met anderen praten over wat voor een goede dood is, maar ook wat uw wensen zijn na overlijden.

Uitburgeren

Wie hier meer over wil weten heeft wellicht iets aan de website Uitburgeren. Daar kan je beginnen met  ‘uitburgeren’, je kunt jouw ideeën en beslissingen in de Uitbox verzamelen. Op deze website vindt u veel informatie: bijvoorbeeld over de euthanasiewet, orgaandonatie, uitvaartbegeleiding, de wilsverklaring of de zorgverklaring. Maar ook over de mogelijkheden voor stervenshulp bij voltooid leven.

Voltooid Leven

Bij voltooid leven gaat het om oude mensen die zichzelf overleven. Dat ervaren veel mensen als heel positief, maar voor sommigen duurt het leven te lang. Ouderen die niet meer in staat zijn te leven op een manier die ze waardevol en waardig achten voelen zich soms vergeten door de dood. Alles van waarde ligt achter hen. Over deze problematiek gaat de film ‘Ongeneeslijk Oud’ en de film‘Medeleven’ die vertoond worden op het Filmfestival ‘The End’
Vanavond zal ook Zembla hierover een reportage uitzenden.

Wilsverklaring-estafette

De NVVE merkt dat de wilsverklaring een van de zaken is die nog niet vlekkeloos verloopt.
Veel NVVE-leden bestellen de wilsverklaring wel, maar deze ligt vervolgens oningevuld in een lade. Of de wilsverklaring wordt wel ingevuld, maar niet met de huisarts besproken. Daarom wordt  op 7 en 8 februari een wilsverklaring-estafette gehouden waar medewerkers van de NVVE voorlichting geven over wilsverklaringen. Zowel  NVVE-leden als anderen zijn van harte welkom!

Meer informatie