Werkgroep AI
Bijeenkomst van de Werkgroep Artificiële Intelligentie

“Kunstmatige intelligentie, ofwel Artificiële Intelligentie (AI) is bezig de samenleving te veranderen. Daar moeten we zeker als humanisten alert op zijn, vooral zodra AI wringt met humanistische waarden. Er zijn diverse tragische voorbeelden bekend waarbij een algoritme een onbedoelde keuze maakte. Benadeelden die protesteerden, werden niet gehoord, want de machine had het zo bepaald. Nee, de machine was zó gevoed.”

“Vanuit de afdeling Haaglanden van het Humanistisch Verbond zijn we met drie mensen aan de slag gegaan om het thema AI op de agenda te zetten. We zijn ons gaan inlezen, waarbij we rapporten en wetenschappelijke artikelen lazen door de bril van humanistische waarden: mensenrechten, democratie, zelfbeschikking, solidariteit, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid. Tijdens het inlezen stelden we ons twee vragen. Vraag 1: raken de ontwikkelingen van AI de humanistische waarden en vraag 2: moeten wij ons als humanisten mengen in het maatschappelijke debat over de toepassingen en toekomst van AI? Op beide vragen was het antwoord ‘ja’.”

Breng je stem uit over onze nieuwe plannen

Op 25 juni houden we een speciale Algemene Ledendag met een toekomstbepalende vergadering waarin jouw stem telt, workshops en muziek van Maaike Ouboter.

“Duidelijk werd dat er inmiddels veel wetenschappers, maatschappelijke organisaties, columnisten en politici zich over de inzet van AI zorgen maken. We hebben de samenwerking met het Landelijk Bureau gezocht en organiseerden een Rondetafelgesprek: hoogleraren van diverse universiteiten, Amnesty International, het Rathenau Instituut, de Open State Foundation, Instituut voor Publieke Waarden en TNO. Met deze groep betrokkenen gaat het Humanistisch Verbond een manifest opstellen. Daarnaast blijven we ons netwerk vergroten en ons mengen in het maatschappelijke debat met als voornaamste doelen bewustwording creëren in de samenleving over de kracht en de risico’s van AI en toepassingen hiervan op het gebied van humanisering van de samenleving. En erop sturen dat de overheid de rol als gebruiker van AI en als marktmeester vervult en dat parlement en regering hierin zich een actieve (wetgevende) rol aanmeten. De belangrijkste vraag die op tafel ligt is: wat voor samenleving willen wij zijn?”

“Op de Algemene Ledendag van 25 juni geven wij een workshop over AI. Wij delen graag de kennis die wij afgelopen jaren hebben opgedaan, te meer daar beeldvorming over AI niet altijd klopt. Wij gaan ook in gesprek met elkaar aan de hand van realistische voorbeelden waar sprake is van dilemma en keuzemogelijkheid op ethisch vlak.”

Mariette Visbach (1953) voert vanuit haar praktijk in Den Haag gesprekken met mensen op het gebied van praktische filosofie. Samen met Hanne Bikker en Bert Verzijl heeft ze het onderwerp artificiële intelligentie (AI) op de agenda gezet. De werkgroep is een initiatief van de afdeling Haaglanden van het Humanistisch Verbond.

Nicolline van der Spek

Nicolline van der Spek

Freelance journalist

Profiel-pagina