Marc Torkler portretfoto

“Het Humanistisch Verbond is een interessante organisatie. Onze leden zijn stellig, uitgesproken en kritisch. We houden van discussie zonder dogmatisch te zijn. We zijn tolerant. De samenleving heeft met andere woorden weinig last van ons, en misschien zou dat wel moeten. Kijk om je heen: overal woekert intolerantie, populisten moet je van repliek dienen. Dat vergt moed. Dus moeten we de komende jaren aan onze mondigheid werken. Laten wij ook eens zorgen dat het ergens wringt en jeukt. Die wens heb ik niet alleen. Het leeft ook bij de leden: we mogen als humanisten meer van ons laten horen.”

Breng je stem uit over onze nieuwe plannen

Op 25 juni houden we een speciale Algemene Ledendag met een toekomstbepalende vergadering waarin jouw stem telt, workshops en muziek van Maaike Ouboter.

“Tegelijkertijd willen we de komende jaren meer jongeren aan ons binden. Dat vang ik ook op als ik mijn oor te luisteren leg bij de achterban:  we hebben zoveel te bieden voor jongeren; velen weten helemaal niet dat een hoop van hun vrijheden mede op het humanisme gebaseerd zijn. Daar ga ik mij binnen de vereniging hard voor maken: samen met de leden gaan we de kloof dichten tussen de generaties. In Groningen zijn de Jonge Humanisten zeer actief. Het zal ons toch moeten lukken om landelijk meer dertigers en eind-twintigers te laten meedoen. Dat gaan we doen door in te zetten op onderwerpen die jongeren aanspreken en die bij hun beleving passen: het klimaat, eco-humanisme, LHBTI+, gender fluïditeit, maar ook populisme.”

“Een levenslang lidmaatschap is voor velen niet meer van deze tijd, terwijl onze thema’s wel gewaardeerd worden. Daarom gaan we de komende jaren meer focussen op andere vormen van betrokkenheid. Hoe binden we mensen, (desnoods) tijdelijk of toch voor de langere duur, die ons op de een of andere manier sympathiek vinden en actief willen ondersteunen? Mensen haken ook nu al sneller aan bij tijdelijke campagnes, een klimaatmars bijvoorbeeld, mede door het Humanistisch Verbond georganiseerd.”

“Bovenal blijven we de club die we al jaren zijn: een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Humanisme verbindt. Dat zie ik elke dag. En daar put ik kracht uit. Het Humanistisch Verbond heeft in Nederland zo’n dertig afdelingen die in teams de afdeling besturen. Zij organiseren activiteiten: lezingen, discussieavonden, werken mee als gastmensen voor cursussen van het Humanistisch Verbond en brengen nieuwsbrieven uit. Die ledenparticipatie is binnen een vereniging als de onze onmisbaar. Aan mij de taak dit te versterken en mensen bij elkaar te brengen.”

Marc Torkler (1967) werkt sinds november 2019 als medewerker vereniging bij het Humanistisch Verbond. Sinds 2018 (en nog tot eind 2022) is hij voorzitter van de afdeling Utrecht. Hij ziet zichzelf als de schakel tussen de actieve leden in de regio en het landelijk bureau.

Nicolline van der Spek

Nicolline van der Spek

Freelance journalist

Profiel-pagina