ANBI Status

Het Steunfonds heeft de ANBI-status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat Het Steunfonds als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw erfdeel of legaat.

CBF-erkenning

In 2001 hebben het Steunfonds en het Humanistisch Verbond het CBF-erkenning gekregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bankrekening

Stichting Steunfonds Humanisme: NL68 INGB 00000061 68

Nummer Kamer van Koophandel Amsterdam

41188589

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

004468004

Beleggingsbeleid

Stichting Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het Humanistisch Verbond met als doel bijeenbrengen en beheren van financiële middelen voor het Humanistisch Verbond. Het vermogensbeheer is sinds 1 januari 2014 ondergebracht bij Triodos Bank. Lees verder 

Jaarverslag

Lees de verslaglegging vanaf 2016

Bestuur

Jan van Oudenaarden (voorzitter)

Geboortedatum en plaats: 23-03-1956, Rozenburg
Datum in functie: 31-01-2012
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Laetitia de Leede (secretaris / penningmeester)

Geboortedatum en plaats: 08-06-1962, ‘s Gravenhage
Datum in functie: 11-12-2017
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Leon  Benders (bestuurslid)

Geboortedatum en plaats: 26-05-1962, Schinveld
Datum in functie:19-03-2013
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Marjolein Elings – van Hooidonk (bestuurslid)

Geboortedatum en plaats: 04-09-1964, ‘s-Gravenhage
Datum in functie: 23-06-2014
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Gevolmachtigde
Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over het Steunfonds Humanisme?

Ga dan naar onze Klachtenprocedure