In humanistisch vormingsonderwijs leren kinderen om zelf keuzes te maken en te verantwoorden, en ze worden aangemoedigd om te communiceren over wat ze denken, voelen, willen, en doen. HVO leert leerlingen niet wát ze moeten denken, maar dát ze moeten denken. Ook worden ze gestimuleerd verantwoordelijheid te nemen voor de wereld om heen: burgerschap heet dat.

Jaarlijks krijgen zo’n 30.000 kinderen in het openbaar basisonderwijs via het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) les in mensenrechten, meningsvorming, samenleven, liefde, vriendschap en verwante thema’s.

Elk kind op een openbare basisschool heeft recht op humanistisch vormingsonderwijs. Meer weten? Ga naar de website van HVO Primair, of download onderstaande flyer met alle informatie.

Flyer HVO (2020)

Lees hier alles over Humanistisch Vormingsonderwijs.

Het Humanistisch Verbond is het zendend genootschap voor HVO. Dat betekent dat we inhoudelijk verantwoordelijk zijn, en omschrijven wat humanisme betekent voor het vak. Dat is onder meer vastgelegd in de beroepscode voor docenten. Ook voeren we benoemingsgesprekken met nieuwe docenten, en bespreken we de humanistische waarden in gezamenlijke studiebijeenkomsten.