De samenleving is complex en oude gezagsverhoudingen zijn nagenoeg verdwenen. Een trend is dat opvoeders meer grenzen moeten stellen. Er verschijnen geregeld boeken over gezag en discipline. Een andere trend is de noodzaak tot brede vorming: school moet geen leerfabriek zijn. We hebben onderwijzers ook nodig om kinderen persoonlijk te vormen en ze te leren verantwoordelijke burgers te worden. 

Het humanisme heeft een lange geschiedenis met balans bevorderen tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. In een humanistische opvatting van Bildung  (ontwikkeling) is ruimte en stimulans om zelf te leren denken, voelen en streven een voorwaarde voor empathie, zorg en verantwoordelijkheid voor anderen en de gemeenschap. 

Humanistisch vormingsonderwijs

Het Humanistisch Verbond ondersteunt humanistische scholen. Daarnaast krijgen jaarlijks zo’n 30.000 kinderen via het humanistisch vormingsonderwijs (HVO) les in mensenrechten, meningsvorming, samenleven, liefde, vriendschap en verwante thema’s. Ook geeft het Humanistisch Verbond gastlessen op middelbare scholen, roc’s en hbo’s. In 2019 doen we een landelijke tournee over morele dilemma’s van kinderen. 

Universiteit voor Humanistiek

De enige Universiteit voor Humanistiek staat in Nederland en is verbonden met het Humanistisch Verbond. Honderden jonge mensen worden hier jaarlijks opgeleid. Ook zijn er op de meeste Nederlandse universiteiten zogenaamde
Socrateshoogleraren. Zij doen ons verzoek onderzoek naar en geven onderwijs over thema’s als humanisme en duurzaamheid, reproductieve rechten, filosofie.