Het Humanistisch Verbond staat voor brede vorming van kinderen in opvoeding en onderwijs, burgerschap en persoonsvorming. We gaan voor onderwijs waar kinderen zich ontwikkelen tot democratische burgers: kritisch én betrokken.
We investeren in humanistisch vormingsonderwijs, we geven workshops over opvoeden en burgerschap, en bieden inspiratie bij belangrijke momenten in het leven.

Attachment #10897

Voor scholieren

Zit je op de middelbare school en wil je meer weten over humanisme?

Wat we doen

  • Het Humanistisch Verbond ondersteunt humanistisch onderwijs. Zo is er Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom (voor regulier en speciaal basisonderwijs), De Amsterdamse Mavo en de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast krijgen jaarlijks zo’n 30.000 kinderen in het openbaar basisonderwijs, op aanvraag van hun ouders, via het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) les in onderwerpen als kinderrechten, meningsvorming, samenleven, democratie en vriendschap.
  • Ook zijn er op de meeste Nederlandse universiteiten zogenaamde
    Socrateshoogleraren. Zij doen op ons verzoek onderzoek naar en geven onderwijs over thema’s als humanisme en duurzaamheid, reproductieve rechten en humanistische filosofie. Ze worden begeleid door Stichting Socrates.
  • Ook gaf het Humanistisch Verbond gastlessen over humanisme op middelbare scholen, roc’s en hbo’s. Interesse in een gastles over het humanisme bij jou op school? Tegenwoordig loopt dat via onze partner HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs). 
  • Verder komen we op voor goede persoonsvorming en burgerschapsvorming in het onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hun eigen levensbeschouwing te vormen, ook als die anders is dan die van ouders of de school. Én dat kinderen leren omgaan met kinderen die anders zijn dan zijzelf. Dit agenderen we via onderzoek, debat in de media en politieke lobby.
  • Rituelen zijn van groot belang in de persoonsvorming van kinderen. Daarom maakten we bijvoorbeeld deze handreiking rituelen voor scholen tijdens de corona-crisis, samen met Arkade.
  • Racisme is voor veel onderwijzers, opvoeders en (groot)ouders een ingewikkeld onderwerp om met kinderen te bespreken, maar wel belangrijk. Daarom maakten wij deze handreiking Kinderen en Racisme met tips.
  • Ook ontwikkelen we geregeld cursussen en workshops voor ouders en opvoeders, waarin we in gesprek gaan over waarden en morele vorming. Kijk voor ons actuele aanbod bij het cursusoverzicht
  • En we bieden persoonlijke inspiratie aan ouders, opvoeders en onderwijzers via de opvoednieuwsbrief De Kinderwijzer. Deze maken we samen met 9 andere organisaties uit de Humanistische Alliantie.

Uitgelicht