In Nederland is iedereen vrij om te geloven. Maar natuurlijk ook om niet te geloven. Deze vrijheid is verankerd in de grondwet en internationale mensenrechtenverdragen. Maar niet iedereen voelt zich vrij. Ook in Nederland is dat nog vaak het geval. Als je in een (streng) islamitisch gezin wordt geboren, kun je niet altijd eenvoudig afstand nemen van het geloof. Je voelt je schuldig. Of wordt zelfs uitgestoten. 

Wat je achtergrond en herkomst ook is – je mag je eigen levensbeschouwing bepalen. Ofwel: je gedachten zijn vrij.  

Wij staan voor de vrije keuze bij leven, liefde en denken

Want alleen in vrijheid kunnen we samen leven

Het platform

Nieuwe Vrijdenkers is het platform van het Humanistisch Verbond voor mensen met een moslim-achtergrond die niet meer geloven. Ontmoeting en informatie-uitwisseling staan hier centraal. Vaak durven zij zich nog niet uit te spreken als niet-gelovigen, hebben behoefte aan steun of een gesprekspartner. Want hoewel in Nederland iedereen voor de wet gelijk is, is er wel degelijk sprake van sociale discriminatie van mensen die uit de geloofskast komen.  

Met ons platform Nieuwe Vrijdenkers leveren we een bijdrage aan de emancipatie van niet-geloven in de moslimgemeenschap. We bieden cursussen, een ontmoetingsplek, organiseren lezingen en debatten over dit onderwerp.

Meer weten? Wil je in contact komen met anderen? Mail naar [email protected]

“Ik heb het idee in twee werelden te leven: bij familie ben ik moslim, bij vrienden ben ik ongelovig.”

Fatima El Moubarit, voorzitter van het platform Nieuwe Vrijdenkers boven links op de foto

Ben je vrijdenker? Sluit je aan!

Wil je meedoen met het platform en wil je andere nieuwe vrijdenkers ontmoeten?
Sluit je dan bij ons aan. Stuur een mail naar [email protected] en vertel iets over je achtergrond. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.