Sinds de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 is het beschermen en bevechten van gelijke rechten voor gelovigen en niet-gelovigen nog altijd een van onze kerntaken. We komen op voor het recht te geloven wat je wilt, dus ook het recht om niet te geloven. Dat recht moet nog altijd worden verdedigd.

De positie van niet-gelovigen staat onder druk. Wereldwijd worden niet-gelovigen gediscrimineerd en vervolgd. Ze kunnen bijvoorbeeld geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet. In sommige, veelal islamitische, landen komen ze zelfs in de gevangenis, worden ze gestenigd of krijgen ze stokslagen. In dertien landen staat op afvalligheid zelfs de doodstraf.  

Uniek internationaal onderzoek

Al deze kennis zou niet beschikbaar zijn zonder het Freedom of Thought-rapport. Het jaarlijkse Freedom of Thought-rapport is het enige onderzoek ter wereld dat discriminerend overheidsbeleid in kaart brengt op grond van godsdienstvrijheid. Het rapport wordt erkend door de Verenigde Naties en het Europees Parlement.  

Het rapport is een uitgave van de internationale koepelorganisatie Humanists International. Het Humanistisch Verbond is medeoprichter van deze internationale beweging. We leveren jaarlijks een financiële en beleidsmatige inbreng.  

Humanists International streeft naar een humanistische wereld waarin het voor iedereen mogelijk is om een waardig leven te leiden. De koepel beschermt en verdedigt de positie van niet-gelovigen en is een belangrijke stem en hulp voor atheïsten, vrijdenkers, agnosten en humanisten die worden gediscrimineerd, vervolgd, gepest of hun leven niet langer zeker zijn omdat ze niet geloven.  

De Nederlandse situatie

In Nederland zijn wij de enige organisatie die opkomt voor vrijdenkers op de vlucht. We geven voorlichting, informatie en komen op voor hun rechten.  

  • Elke maand zorgen we ervoor dat een groep vrijdenkers uit verschillende landen van de wereld samen in een ongedwongen sfeer in debat gaat en ervaringen kan uitwisselen. Veel mensen ervaren hier steun aan en voel zich daardoor bevrijd en erkend.  
  • Het Humanistisch Verbond houdt druk op de COA om te komen tot goede voorlichting over vrijheid van religie en levensbeschouwing, waarbij ook het recht om niet te geloven aandacht krijgt in azc’s. 
  • Mede dankzij ons lobbywerk wordt tegenwoordig in de beoordeling van asielaanvragen ook de bescherming van niet-gelovigen meegenomen. Dat is er gekomen met speciale richtlijnen voor een status op grond van geloof (en zo ook ongeloof). Discriminatie van ongelovigen in asielzoekerscentra is aangekaart bij de IND en op ons advies krijgen asielzoekers voorlichting over de in Nederland geldende gelijkheidsrechten.  

Wil je je aansluiten? Mail naar info@nieuwevrijdenkers.nl 

Voor dit werk is een speciaal fonds opgericht: Vrijdenkers in Gevaar. Ga naar  http://whatsmycrime.nu/.  

Nieuwe Vrijdenkers

We zijn er ook voor mensen die niet langer geloven maar niet uit de kast durven te komen. We zijn voor hen een ontmoetingsplek en informatiepunt.