Het recht om vrij kunnen denken is een van de belangrijkste uitgangspunten van het humanisme. We staan voor een open debat, en voor de vrijheid van meningsuiting.

Het Humanistisch Verbond komt op voor het recht te geloven wat je wilt. Dus ook voor het recht om níet te geloven. Voor religieuze mensen is vaak al goed georganiseerde steun. Voor niet-religieuze mensen ontbreekt die steun in grote delen van de wereld. Wij vragen voortdurend aandacht voor de positie van deze vaak vergeten, maar grote groep Nederlanders en wereldburgers.

Internationaal: Vrijdenkers op de vlucht

Vrijdenkers zijn vaak hun leven niet zeker. Niet-gelovigen worden gediscrimineerd en vervolgd, gemarteld en gedood. In 11 landen staat op niet geloven zelfs de doodstraf. Samen met de internationale koepel Humanists International strijden we wereldwijd tegen elke vorm van blasfemiewetgeving; wetgeving die het niet-geloven en anders geloven strafbaar stelt. We helpen individuen die in gevaar zijn doordat ze niet bij een religie zijn aangesloten. We lobbyen bij de Nederlandse overheid, de Europese Unie en de Verenigde Naties om zich feller uit te spreken voor het recht om niet te geloven. We zijn gesprekspartner voor de Immigratie en Naturalisatiedienst. Zo adviseren we hoe ongelovigheid bij asielaanvragen te behandelen. We zijn de enige organisatie in Nederland die dit doet.

Gespreksgroep vluchtelingen

Maandelijks brengen we vrijdenkers in een asielprocedure uit verschillende landen samen, om hun ervaringen te delen en met elkaar in debat te gaan. Velen voelen zich hierdoor gesteund, erkend en bevrijd. We zetten druk op het COA, om vrijheid van religie en levensbeschouwing, dus ook het recht om niet te geloven, aandacht te geven in de asielzoekerscentra.

 

200838 HV Vervolg campagne 2021 – Social – 1080×1080 – 3 – 7

Hoe vrij denk jij?

Wordt bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel ‘Vrijdenken voor dummies’.

In Nederland: De Vrijdenkplaats

De Vrijdenkplaats is een platform waar mensen met dezelfde ervaringen en uitdagingen elkaar kunnen ontmoeten: twijfelaars, zoekers, gelijkgestemden en geloofverlaters. Het biedt verbinding, herkenning, veiligheid en inspiratie. Iedereen is welkom, wat je geloof ook is/was. Het platform is voortgekomen uit onze eerdere groep Nieuwe Vrijdenkers, die zich richtte op het bijdragen aan de emancipatie in Nederland van niet-gelovigen in de moslimgemeenschap. De Vrijdenkplaats biedt cursussen aan en organiseert bijeenkomsten en thema-avonden over verschillende onderwerpen. We zijn online te vinden en offline actief met bijeenkomsten in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht/Amersfoort.

Attachment #10725

Freedom of Thought

Gevlucht omdat je niet gelooft

vrijdenkplaats-geloofsverlater-humanistischverbond

De Vrijdenkplaats

Geloof je niet langer en heb je behoefte aan een luisterend oor, een gesprek of inspiratie? Bij De Vrijdenkplaats kun je terecht met je vragen, twijfels en ervaringen.

Wij komen op voor vrijdenkers op de vlucht

Maar kunnen dat niet alleen. Help ons in het beschermen van hun rechten.