Het recht om vrij kunnen denken is een van de belangrijkste uitgangspunten van het humanisme. We staan voor een open debat, en voor de vrijheid van meningsuiting.  

Het Humanistisch Verbond komt op voor het recht te geloven wat je wilt. Dus ook voor het recht om níet te geloven. Voor religieuze mensen is vaak al goed georganiseerde steun. Voor niet-religieuze mensen ontbreekt die steun in grote delen van de wereld. Wij vragen voortdurend aandacht voor de positie van deze vaak vergeten, maar grote groep Nederlanders en wereldburgers.

Internationaal: vrijdenkers op de vlucht

Vrijdenkers zijn vaak hun leven niet zeker. Niet-gelovigen worden gediscrimineerd en vervolgd, gemarteld en gedood. In 11 landen staat op niet geloven zelfs de doodstraf.  

Samen met de internationale koepel Humanists International strijden we wereldwijd tegen elke vorm van blasfemiewetgeving; wetgeving die het niet-geloven en anders geloven strafbaar stelt. We helpen individuen die in gevaar zijn doordat ze niet bij een religie zijn aangesloten. We lobbyen bij de Nederlandse overheid, de Europese Unie en de Verenigde Naties om zich feller uit te spreken voor het recht om niet te geloven. We zijn gesprekspartner voor de Immigratie en Naturalisatiedienst. Zo adviseren we hoe ongelovigheid bij asielaanvragen te behandelen. We zijn de enige organisatie in Nederland die dit doet.  

Wij komen op voor vrijdenkers op de vlucht

Maar kunnen dat niet alleen. Help ons in het beschermen van hun rechten.

In Nederland: Nieuwe Vrijdenkers

Met ons platform Nieuwe Vrijdenkers leveren we een bijdrage aan de emancipatie in Nederland van niet-geloven in de moslimgemeenschap. We bieden de cursus Losing My Religion, borrels en ontmoetingsbijeenkomsten. We organiseren lezingen en debatten over dit onderwerp.  

Ook helpen we individuen die in gevaar waren en naar Nederland zijn gevlucht. Maandelijks brengen we vrijdenkers in een asielprocedure uit verschillende landen samen om hun ervaringen te delen en in debat te gaan. Velen voelen zich hierdoor gesteund, erkend en bevrijd. We zetten druk op het COA om vrijheid van religie en levensbeschouwing, dus ook het recht om niet te geloven, aandacht te geven in de asielzoekerscentra.

Morid Aziz, een van de vrijdenkers voor wie wij opkomen.

Freedom of Thought

Je bent vrij bent om te denken. Dat recht dat nog altijd moet worden verdedigd. Wereldwijd worden niet-gelovigen vervolgd en gediscrimineerd.

Fatima en Halima vrijdenkers

Lees meer over wat wij doen voor Nederlandse vrijdenkers

Het Platform Nieuwe Vrijdenkers is van en voor mensen met een moslim-achtergrond die niet meer geloven. Ontmoeting en informatie-uitwisseling staan hier centraal.