Onze thema’s

Vrij om te beslissen over je eigen leven

Vrijheid en zelfbeschikking zijn niet vanzelfsprekend. Kijk om je heen. Overal in de wereld wint het conservatieve gedachtegoed terrein. Zelfs in Nederland zijn er tekenen van sluipende uitholling van onze individuele vrijheden. Anti-abortusorganisaties vallen mensen op dagelijkse basis lastig bij abortusklinieken. LHBTIQ+ personen krijgen te maken met geweld. Het laat zien dat vrijheid en zelfbeschikking niet vanzelfsprekend zijn. En dat het Humanistisch Verbond harder nodig is dan ooit.

Vrijheid en zelfbeschikking - LHBTIQ+ - trouwen

Wat we willen

We staan voor een samenleving waar iedereen zijn of haar leven naar eigen idee kan invullen. Waar minderheden niet alleen geaccepteerd worden, maar ook genormaliseerd. We willen de verdraagzaamheid bevorderen richting andersdenkenden. En we vragen iedereen om seksuele en reproductieve rechten te respecteren. We willen dat niemand zich gediscrimineerd voelt of buitengesloten, ongeacht geloof, genderidentiteit of seksuele oriëntatie.

Wat is zelfbeschikking? 

Zelfbeschikking geeft je het recht eigen keuzes te maken over je leven. Dat kan gaan over opleiding, werk, partnerkeuze of religie, maar ook over je eigen lichaam. Zo vallen ook abortus en euthanasie onder het zelfbeschikkingsrecht.

Waarom bemoeit het Humanistisch Verbond zich met vrijheid en zelfbeschikking? 

Het Humanistisch Verbond staat voor vrijheid. Vrijheid van godsdienst, vrijheid om zelf keuzes te maken in relaties, in onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, seksualiteit en uiteindelijk ook in hoe we willen sterven. Deze rechten zijn pas na lange strijd verkregen, waarbij het Humanistisch Verbond vaak voor de troepen uitliep. Lees hier meer over op onze successenpagina. Wanneer onze vrijheden gevaar lopen, lopen wij net iets harder.

Kom op voor een vrije samenleving

want alleen in vrijheid kunnen we samen leven.