De serie

Na alle lessen die Adelheid Roosen en Hugo Borst uit de serie In De Leeuwenhoek en In de Leeuwenhoek on Tour hebben geleerd, zetten zij hun zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort. In de vierdelige docuserie Thuis op Zuid die vanaf 2 september te zien is bij Human op NPO2 onderzoeken ze hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis blijven wonen. In deze serie proberen Hugo en Adelheid het deze mensen, alsook hun hulptroepen, waar ze kunnen wat makkelijker en aangenamer te maken.

De tour

In zes steden verspreid door het land organiseren het Humanistisch Verbond en Human dialoogbijeenkomsten, waar je fragmenten ziet uit de serie. Zo snijden we dilemma’s aan op het snijvlak van autonomie en verantwoordelijkheid. Daarover gaan we in gesprek met mantelzorgers, zorgprofessionals (zoals casemanagers, thuiszorg medewerkers, activiteitenbegeleiders dagbesteding, verpleegkundigen, en andere zorgverleners), beleidsmedewerkers, werkgevers en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Vragen die centraal staan: hoe willen we als mens én als samenleving omgaan met dementie? Wat is ervoor nodig om langer thuis te wonen met dementie? Hoe zorgen we ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk meedraaien? Hoe kunnen zij zich thuis blijven voelen in hun eigen omgeving? Hoe kunnen we zorgen dat mantelzorgers de juiste steun krijgen? Wat verwachten we van elkaar en van de overheid, wat kunnen we zelf? Wat gaat er goed, waar kan het beter?

De tour gaat dit najaar van start, en eindigt in het voorjaar van 2021.

Thuis op Zuid on Tour strijkt neer in

Leeuwarden, Theater de Bres
27 november
Bekijk de tourpagina

en daarna in Zwolle, Den Haag en Rotterdam.

De eerste dialoogbijeenkomsten in Utrecht (7 november) en Groningen (18 november) hebben we moeten annuleren, door de aangescherpte maatregelen van de overheid tussen 4 november t/m 18 november.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 18 november.

 

▪ Vragen? Stuur een e-mail.

 

 

 

Waarom deze tour?

Dementie is een complexe, ingrijpende ziekte, met een grillig verloop. Een goed vangnet is hard nodig, maar instellingen werken langs elkaar heen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers verdwalen vaak in zorgland. Zij worstelen in hun thuissituatie. De omgeving haakt vroeg of laat af, waardoor zij in een sociaal isolement geraken. Dit verslechtert de situatie van de zieke en de draagkracht van de mantelzorger.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie explosief stijgt naar ruim een half miljoen (!) in 2040. Er is dringend een kentering nodig in hoe wij kijken naar en omgaan met de mens met dementie.

Met deze tour willen we niet alleen inspireren en een plek creëren waar je kunt delen, maar ook daadwerkelijk de maatschappelijke en culturele verandering in gang zetten, die nodig is om de juiste zorg en steun te bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

 

 

 

 

 

Trailer serie 'Thuis op Zuid'

Kijk de serie vanaf 2 september om 20:30 uur bij Human op NPO2 Bron: www.youtube.com

De vierdelige docuserie Thuis op Zuid is vanaf 2 september te zien bij Human op NPO2.

Tijdens Thuis op Zuid on Tour worden géén tv-opnames gemaakt, er worden o.a. fragmenten getoond uit de serie. 

Thuis op Zuid On Tour is een samenwerking tussen Human en het Humanistisch Verbond. Met dank aan Alzheimer Nederland en De Familie Film & TV.

Omroep Human maakte de televisieserie, zond deze uit en draagt tijdens de tour middels fragmenten de dilemma’s aan waarover gesproken wordt. Het Humanistisch Verbond ontwikkelt en organiseert de tour om inspiratie en gesprekken te kunnen faciliteren. Beide organisaties willen met de tour een maatschappelijke en culturele verandering in gang zetten.