archive-blur-calligraphy-51331

Ja, ik wens je een goede dood

Sta voor een menswaardig levenseinde. Onderteken de steunbetuiging!
  • Vind hier onze actievoorwaarden en privacystatement

Want het is belangrijk dat we het taboe om over de dood te praten doorbreken. Bij het aantreden van dit kabinet waarschuwde het Humanistisch verbond dat wetgeving die ruimte biedt aan de persoonlijke invulling van leven, liefde en dood, niet in de ijskast terecht mag komen. Het is goed dat de politiek (o.a. Tweede Kamerlid Dijkstra) nieuwe wetgeving rond voltooid leven weer oppakt. Nu is het zaak dat ook mensen die hun leven voltooid achten daadwerkelijk over hun eigen leven – en dus ook hun eigen dood – mogen gaan beslissen. En dat geen enkel mens in de steek gelaten wordt 

 

Steunbetuiging

 

Beste, 

 

Ik wens je een goede dood. Ik vind het belangrijk dit nu te benadrukken. De strijd om een waardig levenseinde voor iedereen is nog niet gestreden. Mensen zoals jij, mensen die chronisch existentieel lijden of het leven voltooid achten, worden genegeerd. Men vindt van alles. Men vindt dat als je om deze reden wilt sterven, er eigenlijk iets anders aan de hand is.  Bijvoorbeeld dat je eenzaam bent, of dat jouw vaardigheden er niet meer toe doen, maar dat hier altijd wel oplossingen voor zijn.

 

Jouw wens voor een waardig, zelfgekozen levenseinde wordt niet onder ogen gezien. Maar de politiek zou niemand gevangen mogen houden in het leven. Niemand zou de plicht tot leven moeten hebben. Met deze steunbetuiging richt ik me tot jou, tot mensen die hier in de steek worden gelaten. Ik wil je bij deze laten weten dat ik je zie. Dat ik naar je luister. En met je mee wil strijden voor gedegen wetgeving. Wetgeving die jou toelaat om met vreedzame, humane middelen je leven te beëindigen, wanneer jij tot de afgewogen conclusie bent gekomen dat wat het leven jou nog te bieden heeft, simpelweg niet genoeg is om de energie op te brengen om door te gaan. Het kan zijn dat de accu leeg is, en niet meer oplaadt. Hoe droevig ook, ik vind dat jij zelf mag bepalen wanneer het genoeg is geweest.

 

Om een weloverwogen keuze te maken moeten we naast wetgeving ook het gesprek over de dood beter aangaan. Jij in jouw omgeving, ik in de mijne. Over zelfgekozen én over natuurlijke dood. Hoe gaan we met de dood om? Wat is een menswaardig sterven? Wie bepaalt dat? Ik wil niet alleen jou maar eigenlijk iedereen oproepen te praten en na te denken over de dood. Artsen ook, met hun eigen, belangrijke rol. Om een opening te bieden voor een open gesprek over onze laatste levensfase. Het leven verdient namelijk het respect om ook over de dood te spreken.

 

En als je je bedenkt, steun ik je nog steeds.

 

Dit is een steunbetuiging aan jou en iedereen die baat heeft bij meer humane en legale mogelijkheden om het eigen leven vrijwillig te beëindigen. En aan iedereen die baat heeft bij de bestaande zorgvuldige wetgeving en euthanasiepraktijk, die niet mag worden bezoedeld met onnodige angst voor vervolging. Ik wens dat je in dat keuzeproces goed zal worden begeleid. Want sterven doe je niet alleen.

 

Ik wens je een goed leven, en daarom een goede dood.

Waarom het Humanistisch Verbond?

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die opkomt voor de vrijheid zelf te bepalen over je leven, liefde, denken en dood. Want alleen in vrijheid kunnen we waardevol samen leven.

Vrij denken, Samen leven.