Liefde is van alle tijden. Hoe we ermee omgaan is veranderlijk. De verworvenheden van vandaag, waardoor mensen steeds meer vrij zijn om de liefde op hun eigen manier te beleven, staan steeds weer onder druk. Een hang naar het verleden of naar vaststaande waarheden zorgt ervoor dat mensen weer in beknellende hokjes gedrukt worden. 

Het is van belang de vrijheid te verdedigen om lief te hebben naar eigen wens. Daarom deze verklaring. Een liefdesverklaring aan mensen en een liefdesverklaring aan de vrijheid.

De Liefdesverklaring is onze reactie op de Nashville-verkaring. De Nashville-verklaring is in Amerika opgesteld en begin dit jaar ook in Nederland ondertekend door meer dan 200 predikanten uit de orthodox-protestantse kerk. De Nashville-verklaring keurt onder andere ongehuwd samenwonen, de gelijkheid tussen man en vrouw, het homohuwelijk, homoseksualiteit en transgenders af. 

52.000 mensen omarmen de Liefdesverklaring

52.000 mensen ondertekenden De Liefdesverklaring, onder wie mensen uit media, verschillende denominaties, cultuur en de politiek zoals predikant Joost Röselaer, Jennifer Hofman, Miryanna van Reeden, Cornald Maas, Stine Jensen, Shirin Musa, Tim Hofman, Eddy Terstall, Nausicaa Marbe, Alex Klaassen,  Peter van der Vorst, Lilianne Ploumen, Kathalijne Buitenweg en Dilan Yesilgöz. 

Kom op voor een vrije samenleving

Samen staan we voor een krachtig humanistisch geluid

Naar de Tweede Kamer

De handtekeningen en De Liefdesverklaring zijn overhandigd aan Ockje Tellegen, voorzitter van de commissie OCW van de Tweede Kamer. Het document met de namen van alle ondertekenaars werd overhandigd aan Ockje Tellegen en de kamerleden Pia Dijkstra (D66), Henk Krol (50Plus), Lilianne Ploumen (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Judith Tielen (VVD), Harm Beertema (PVV), Nevin Özütok (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PVDD). Tellegen: “De Liefdesverklaring is ons zeker niet ontgaan.”   

Bij de overhandiging onderstreepte onze voorzitter Boris van der Ham nog maar eens het belang van de Liefdesverklaring: “De massaal omarmde Liefdesverklaring staat voor de vrijheid lief te hebben wie je wilt en de vrijheid te bepalen hoe je wilt leven. Die vrijheid is nog altijd niet vanzelfsprekend en moet daarom worden beschermd – ook in Nederland.” 

Liefdesverklaring

De Liefdesverklaring

De Liefdesverklaring is een reactie op de Nashville-verklaring. Het is een oproep om onze verworvenheden te verdedigen en de liefde te omarmen.

Liefdesverklaring Tweede Kamer

52.000 mensen omarmen De Liefdesverklaring

Maar liefst 52.000 mensen ondertekenden de Liefdesverklaring. De oproep om onze verworvenheden te verdedigen en de liefde te omarmen.