Website afbeelding-4

Mail de burgemeester!

  • We gaan voorzichtig om met je gegevens. Lees meer in ons privacy-statement.

Oplossing: bufferzones

Een bufferzone is een gebied waar niet mag worden gedemonstreerd. Hierdoor kunnen bezoekers ongehinderd naar binnen. Sommige gemeenten hebben er al een, maar nog niet alle gemeenten met een abortuskliniek zijn al zover. Na vele pogingen van onze kant, doen we nu een beroep op jou.

Help je mee?

Stuur een mail naar burgemeesters van gemeenten met een abortuskliniek. Vraag ze een bufferzone in te stellen. Zo help je mee om bezoekers van abortusklinieken te beschermen tegen intimidatie.

Mail naar Almere en Eindhoven

Geachte burgemeester,

Uw gemeente heeft nog geen duidelijke regels rond demonstraties voor de abortuskliniek in uw gemeente. Dit betreur ik. Uit een rondvraag van het Humanistisch Verbond blijkt dat bezoekers vaak door een haag van anti-abortusactivisten moeten. Ze worden lastiggevallen, voor ‘moordenaar’ uitgemaakt of bestookt met niet-kloppende informatie. Het demonstratierecht is een groot goed, maar mag nooit leiden tot intimidatie. Helemaal niet op zo’n kwetsbaar en intiem moment in je leven.

De oplossing: bufferzones

Ik begrijp dat u als burgemeester voor een dilemma staat. Er botsen hier meerdere rechten: het recht op demonstreren, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht gebruik te maken van medische zorg op grond van de Wet afbreking zwangerschap.

Er is een oplossing: een bufferzone die betogers op gepaste afstand houdt. Demonstranten staan binnen hoor- en zichtafstand van de kliniek en kunnen hun boodschap uitdragen, tegelijkertijd kan de bezoeker de kliniek veilig bereiken.

Andere burgemeesters gingen u al voor en stelden bufferzones in. De burgemeester mag immers uit vrees voor wanordelijkheden beperkingen en voorschriften stellen. Dit houdt juridisch stand. Zo moeten demonstranten in Utrecht bijvoorbeeld honderd meter afstand houden. En in Arnhem zelfs vijfhonderd meter.

Waarborg de keuzevrijheid en bescherm de privacy en veiligheid van de abortuskliniekbezoeker, stel ook in uw gemeente een bufferzone in!

Met vriendelijke groet,

(voornaam – achternaam)

P.S. Mocht u nog vragen hebben, op de website kunt u een informatiepakket downloaden.

Mail naar Den Bosch en Goes

Geachte burgemeester,

Uw gemeente heeft nog geen duidelijke regels rond demonstraties voor de abortuskliniek in uw gemeente. Dit betreur ik. Uit een rondvraag van het Humanistisch Verbond blijkt dat bezoekers vaak door een haag van anti-abortusactivisten moeten. Ze worden lastiggevallen, voor ‘moordenaar’ uitgemaakt of bestookt met niet-kloppende informatie. Het demonstratierecht is een groot goed, maar mag nooit leiden tot intimidatie. Helemaal niet op zo’n kwetsbaar en intiem moment in je leven.

Steeds meer abortusklinieken in Nederland voeren zogenaamde bufferzones in, die betogers op gepaste afstand houdt. Uw gemeente heeft een dergelijke bufferzone nog niet. Verleidelijk voor anti-abortusactivitisten om juist voor de deur van uw kliniek te demonstreren.

De oplossing: bufferzones

Ik begrijp dat u als burgemeester voor een dilemma staat. Er botsen hier meerdere rechten: het recht op demonstreren, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht gebruik te maken van medische zorg op grond van de Wet afbreking zwangerschap.

Er is een oplossing: een bufferzone die betogers op gepaste afstand houdt. Demonstranten staan binnen hoor- en zichtafstand van de kliniek en kunnen hun boodschap uitdragen, tegelijkertijd kan de bezoeker de kliniek veilig bereiken.

Andere burgemeesters gingen u al voor en stelden bufferzones in. De burgemeester mag immers uit vrees voor wanordelijkheden beperkingen en voorschriften stellen. Dit houdt juridisch stand. Zo moeten demonstranten in Utrecht bijvoorbeeld honderd meter afstand houden. En in Arnhem zelfs vijfhonderd meter.

Waarborg de keuzevrijheid en bescherm de privacy en veiligheid van de abortuskliniekbezoeker, stel ook in uw gemeente een bufferzone in!

Met vriendelijke groet,

(voornaam, achternaam)

P.S. Mocht u nog vragen hebben, op de website kunt u een informatiepakket downloaden.

Mail naar Amsterdam, Den Haag, Enschede, Roermond, Rotterdam en Zwolle

Geachte burgemeester,

Uw gemeente heeft nog geen duidelijke regels rond demonstraties voor de abortuskliniek in uw gemeente. Dit betreur ik. Uit een rondvraag van het Humanistisch Verbond blijkt dat bezoekers vaak door een haag van anti-abortusactivisten moeten. Ze worden lastiggevallen, voor ‘moordenaar’ uitgemaakt of bestookt met niet-kloppende informatie. Het demonstratierecht is een groot goed, maar mag nooit leiden tot intimidatie. Helemaal niet op zo’n kwetsbaar en intiem moment in je leven.

De oplossing: bufferzones

Ik begrijp dat u als burgemeester voor een dilemma staat. Er botsen hier meerdere rechten: het recht op demonstreren, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht gebruik te maken van medische zorg op grond van de Wet afbreking zwangerschap.

Er is hiervoor een oplossing: bufferzone die betogers op gepaste afstand houdt. Demonstranten staan binnen hoor- en zichtafstand van de kliniek en kunnen hun boodschap uitdragen, tegelijkertijd kan de bezoeker de kliniek veilig bereiken.

Ik ben op de hoogte dat er al regels zijn rondom uw kliniek. Maar die zijn onvoldoende. Demonstranten worden slecht op enkele meters afstand gehouden en kunnen bezoekers nog steeds lastigvallen. Stel net als andere burgemeesters ruime bufferzones in. De burgemeester mag immers uit vrees voor wanordelijkheden beperkingen en voorschriften stellen. Dit houdt juridisch stand. Zo moeten demonstranten in Utrecht bijvoorbeeld honderd meter afstand houden. En in Arnhem zelfs vijfhonderd meter.

Waarborg de keuzevrijheid en bescherm de privacy en veiligheid van de abortuskliniekbezoeker, stel ook in uw gemeente een ruime bufferzone in!

Met vriendelijke groet,

(voornaam, achternaam)

P.S. Mocht u nog vragen hebben, op de website kunt u een informatiepakket downloaden.

Waarom zijn er verschillende mails?

Omdat de situatie per abortuskliniek verschilt. Bij de een zijn er regels over demonstreren, maar werken die onvoldoende. Anti-abortusactivisten worden bijvoorbeeld op slechts enkele meters afstand gehouden. Daarnaast vinden er, voor zover bij ons bekend, bij twee klinieken nog geen demonstraties plaats: Goes en Den Bosch. Dit betekent echter niet dat daar in de toekomst geen demonstraties zullen plaatsvinden. Anti-abortusactivisten kunnen zich verplaatsen naar klinieken waar nog geen demonstratieregels zijn. We vragen de burgemeesters van Goes en Den Bosch daarom om vooraf al maatregelen te treffen. Je begrijpt het, voor al deze verschillende situaties zijn verschillende brieven nodig.

Laatst waren de sloten van de kliniek dicht gekit. En waren er rondom de kliniek en in de lift stickers geplakt met de tekst ‘abortus is moord’.

Gerrit Zomerdijk, directeur Gynaikon KliniekenTweet dit