Liefde en alternatieve gezinsvormen 
Kinderen groeien vaker op in niet-traditionele gezinnen. Meergeneratie-gezinnen, fusiegezinnen (samengestelde gezinnen) of regenbooggezinnen met ouders van hetzelfde geslacht, soms in combinatie met donoren. Maar de Nederlandse wetgeving gaat nog steeds uit van het klassieke gezin. Het burgerlijk wetboek en erfrecht zijn niet ingesteld op hechte vriendschappen, donorouders, pleegkinderen en alleenstaanden. Het Humanistisch Verbond pleit actief voor aanpassing van het familierecht.  

Abortus 
Als je als vrouw in Nederland abortus overweegt, word je bij je keuze vaak beïnvloed door gehamer op schuld, schaamte en taboe. Anti-abortusorganisaties intimideren vrouwen op dagelijkse basis bij abortusklinieken. Daarnaast kent de overheid onevenredig veel geld toe aan christelijk gekleurde keuzehulpverlening bij abortus. Het Humanistisch Verbond wil abortus uit de taboesfeer halen en de regering scherp houden. Elke vrouw heeft recht op haar eigen keuze én eerlijke, onafhankelijke begeleiding daarbij. Wij vinden dat het recht op abortus een vrijheidsrecht is en zullen die vrijheid wanneer nodig altijd verdedigen.  

Dood, euthanasie en een voltooid leven 
Wij hebben in Nederland een zorgvuldige euthanasiewet. Bij uitzichtloos lijden hebben de mensen de mogelijkheid om zelf te kiezen het leven te laten beëindigen. Toch zijn er ook mensen die om niet-medische redenen hun leven als voltooid zien. De wet houdt met hun wensen geen rekening en sluit hulp bij voltooid leven uit. Het Humanistisch Verbond vindt dat we deze mensen niet in de steek moeten laten. Hoewel het ingewikkeld is om dat zorgvuldig in de wet te regelen, moet ook ‘voltooid leven’ een grond voor hulp worden.  

Kom op voor een vrije samenleving

want alleen in vrijheid kunnen we samen leven