Veranderingen gaan snel. We merken het dagelijks en het heeft invloed op ons. Op hoe we met elkaar omgaan. Op hoe je in het leven staat. Hoe je in beweging blijft. Ook binnen afdelingen van het Humanistisch Verbond merk je dat. Want het heeft ook te maken met zin zoeken. Hoe pik je datgene op wat nu leeft en ontwikkel je dat verder?

We krijgen wel eens het verwijt dat we te rationeel en individueel zijn in plaats van verbindend en warm. Daarvoor moet je met jezelf verbonden zijn, open en levendig in onze beweging staan en vervolgens naar buiten uitreiken. Daar hoort verwelkomende taal bij en vormen die bij (de levensvragen van) deze tijd passen.

Dat vraagt om een verkenning van visie en ideeën. Marjo Hess, die deelneemt aan de werkgroep visie en handreiking van HV Den Haag/Haaglanden, vertelt hierover tijdens deze workshop en gaat erover in gesprek.