De term moral injury is eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten ontstaan vanuit de ervaringen met onder meer Vietnam veteranen. Aandacht voor dit fenomeen is van groot belang om recht te doen aan de innerlijke wonden die mensen onder uitdagende omstandigheden kunnen opdoen. Dit geldt voor ieder mens en bij uitstek voor specifieke beroepsgroepen, zoals in de krijgsmacht, de politie of de brandweer. Bij moral injury gaat het niet om een stoornis, maar een morele wond die ieder mens kan raken als mens. 

De dienst humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht heeft een belangrijke rol gespeeld in het bekendheid geven aan dit fenomeen en het belang van levensbeschouwelijke begeleiding als een weg tot herstel.  

Lees verder over de begeleiding bij moral injury en over het boek: http://www.moralinjury.nl/ 

Lees meer over moral injury in dit interview met Erwin Kamp, schrijver van het boek en hoofd dienst geestelijke verzorging bij defensie.