Veel bewoners van verpleeghuizen houden van muziek en zingen. Muziek brengt mensen direct bij wat voor hen van betekenis is en is daarom een mooie ingang om een gevoelig onderwerp als de laatste levensfase op een lichte manier bespreekbaar te maken.

Muziek kan ook een belangrijke rol spelen in de laatste levensfase. Mensen die nooit of niet graag nadenken over het einde van het leven, weten soms wel welke muziek op hun uitvaart moet klinken of welke muziek hen raakt en waarom. Samen naar die muziek luisteren en erover praten is een prachtige manier om te delen wat er echt toe doet in het leven. Ook als dat leven misschien niet meer zo lang zal duren.

Lied van mijn leven, muziek en ontmoetingsgroep
Beeld door: Jan Grijpink

‘Lied van mijn leven’ is een methodiek waarin mensen aan de hand van muziek stilstaan bij wat voor hen belangrijk is, juist in dit laatste stuk van hun leven. Het is ontwikkeld tot een muziek- en ontmoetingsgroep voor bewoners van somatische afdelingen van een verpleeghuis.

In vijf tot zeven bijeenkomsten zingen de bewoners liederen die een bijzondere betekenis voor hen hebben. Ze praten aan de hand daarvan over het voorbije leven, het nu en het leven dat nog voor hen ligt. Daarnaast is er een bijeenkomst waarvoor ook medebewoners, familie en personeelsleden worden uitgenodigd. Op die manier wordt het gesprek verbreed. De methodiek wordt uitgevoerd door een geestelijk verzorger met eventueel een muzikant of muziektherapeut.

De methodiek wordt gratis ter beschikking gesteld. Hieronder kun je de handleiding aanvragen.

Lied van mijn Leven

Naam(Vereist)

Even kijken hoe dat gaat?

Lied van mijn leven - bijeenkomst (Film: Jan Grijpink) Bron: www.youtube.com

Samenwerkende partijen

In opdracht van het Humanistisch Verbond heeft psycholoog en zangeres Jos Somsen haar methodiek ‘Lied van mijn leven’ geschikt gemaakt voor bewoners van zorgcentra, onder de vlag van de coalitie Van Betekenis tot het Einde. De coalitie is een samenwerking tussen verschillende organisaties die allemaal het belang zien van vroegtijdig praten over de laatste fase van je leven. Via de campagne ikwilmetjepraten.nu stimuleren we mensen om in gesprek te gaan over de laatste levensfase.

Jos Somsen met gitaar

Jos Somsen: een mooi gesprek aan de hand van jouw levenslied

Een gezellig onderwerp is het niet, zegt Jos Somsen met gevoel voor understatement. Niemand praat graag over sterven en dood.