Wat voegt geestelijke verzorging toe aan uw organisatie?

 • Dankzij hun expertise op het gebied van zingeving en spiritualiteit bieden zij individuele ondersteuning aan mensen rondom ingrijpende ervaringen en existentiële vragen; dit zijn vragen over hoe het verder moet, hoe je in het leven staat, wat van waarde is.
 • Via groepswerk, vieringen, herdenkingen, rituelen en bezinningsbijeenkomsten kan geestelijke verzorging inspiratie bieden en persoonlijk herstel bevorderen.
 • Geestelijk verzorgers bevorderen de deskundigheid van werknemers wat de (h)erkenning van levensvragen betreft. Zij spelen bijvoorbeeld in moreel beraad vaak een belangrijke rol.
 • Geestelijk verzorgers bevorderen de normatieve professionalisering van uw organisatie en van medewerkers (werken vanuit kernwaarden), ook via beleids- en visieontwikkeling. Voor directie en beleidsmakers zijn ze goede sparringpartners.

Waar voegt geestelijke verzorging iets toe?

 • In de zorg voor uw cliënten en hun familie – Geestelijke verzorging is onderdeel van goede zorg en heeft impact op het welbevinden van cliënten en hun dierbaren. Mensen blijven vaak onnodig alleen in hun vragen, verwarring en geestelijke pijn. Denk aan ervaringen van verlies, ziekte, traumatische ervaringen, groeiende afhankelijkheid of de naderende dood. Een aanbod van geestelijke verzorging in de GGZ, in verpleeg- en ziekenhuizen, is een wettelijke verplichting. Gelukkig vindt de geestelijke verzorging daarnaast ook een weg naar de eerstelijnszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, daklozenopvang, verslavingsklinieken en ondersteuning voor mensen met AIDS.
  Lees hier onze brochure over impact van levensvragen in de zorg.
 • In de ondersteuning van moreel uitdagend werk – Soms worden werknemers vanwege de aard van hun werk met morele en existentiële vragen geconfronteerd. Bijvoorbeeld als zij over leven en dood beschikken, in crisis situaties (ambigue) keuzes moeten maken of ingrijpende gebeurtenissen meemaken die hun morele kompas beschadigen of in de war sturen. Geestelijke verzorgers zijn sinds jaar en dag in dienst bij de krijgsmacht. Sinds 2019 heeft ook de politie geestelijk verzorgers in dienst. Ook het werk bij de brandweer, in het gevangeniswezen, de zorg of andere sectoren kan existentiële vragen oproepen. Geestelijke verzorging past dan bij goed werkgeverschap. Lees hier meer over moral injury.
 • In de ondersteuning van uitgevallen werknemers – Uitputting door mentale overbelasting wordt onder het label ‘burn-out’ doorgaans één-op-één gekoppeld aan werkgerelateerde stressklachten. Maar uitputting hangt vaak ook samen met langdurig opgehoopte en niet erkende existentiële problematiek. Geestelijke verzorging biedt hierin uitkomst. Het past bij goed werkgeverschap om de impact van levensvragen te erkennen en ondersteuning daarbij mogelijk te maken.
  Geïnteresseerd in deze aanpak? Lees hier meer over onze samenwerking met Sitagre. 
 • Bij incidentele crises of traumaverwerking – Soms zijn er incidentele crisis situaties in uw organisatie. Mensen zijn bijvoorbeeld getuige zijn geweest van rampen, de dood van collega’s, aanslagen en bedreigingen. Gezamenlijke bezinning en levensbeschouwelijke begeleiding bij existentiële vragen bieden dan welkome steun.
 • Bij eenzaamheid en kwetsbaarheid in uw gemeente – Geestelijke verzorgers kunnen een stimulerende en ondersteunende rol spelen bij het mobiliseren van sociale betrokkenheid in straten en buurten. Bij existentiële eenzaamheid en situaties van kwetsbaarheid kunnen zij nabij zijn en het gesprek over levensvragen aangaan. Zulke investeringen passen binnen een humaan en veelzijdig WMO-beleid.

Interesse om samen te verkennen wat geestelijke verzorging kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Nikki van Biemen (Programmamanager Geestelijke Verzorging en Humanistisch geestelijk verzorger). [email protected]; 06 – 20 19 80 53.