Het leven vormgeven is niet altijd eenvoudig. Humanistisch geestelijk verzorgers in de zorg helpen – met gesprekken, advies en ondersteuning. Wanneer u in een verzorgings- of verpleegtehuis of (psychatrisch) ziekenhuis wordt opgenomen, kan de humanistisch geestelijk verzorger u helpen over uw gedachten en gevoelens te praten.

Het kan gebeuren dat u wordt opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis, of in een (psychiatrisch) ziekenhuis. Zo’n plaatsing uit huis haalt u voor korte of langere tijd uit uw vertrouwde omgeving. U heeft het heft niet meer in eigen hand. Het kan een schok zijn dat uw leven een dergeljke wending heeft genomen. Er tollen allerlei gedachten door uw hoofd en u voelt zich verward of verdrietig. Juist in zulke ongewone en moeilijke situaties wilt u wel eens met iemand over uw gevoelens en ervaringen praten. Iemand die tijd heeft en die vraagt hoe het met u gaat. Iemand die u ruimte geeft om uw verhaal te vertellen en die tegelijkertijd de gang van zaken in de instelling goed kent. Een humanistisch geestelijk verzorger is zo iemand.

Met een humanistisch geestelijk verzorger kunt u vrijuit en vertrouwelijk over uw situatie praten. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Een geestelijk verzorger luistert naar dat verhaal en zal proberen u tot steun te zijn. Hij of zij staat naast u als u somber, boos of bang bent, of als u worstelt met vragen als: ‘Waarom moet mij dit nu overkomen?’ en ‘Hoe moet ik nu verder?’. Als u wilt, kunt u ook praten over kwesties als de eindigheid van het leven en het maken van eigen keuzes in uw behandeling. Ook uw familieleden kunnen een beroep doen op de humanistisch geestelijk verzorger.

In sommige instellingen organiseren humanistisch geestelijk verzorgers gespreksgroepen en bezinningsbijeenkomsten, waarin u met anderen kunt praten over zaken die u bezighouden.

Geestelijk verzorgers werken ook als adviseur of vertrouwenspersoon en ondersteunen medewerkers van instellingen op het gebied van ethiek, zingeving, normen en waarden en andere levensvragen.

Humanistisch geestelijk verzorgers zijn professionele geestelijk begeleiders. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek (voorheen de HOI) in Utrecht. Evenals artsen zijn zij gebonden aan een ambtsgeheim en een beroepscode. Dit betekent dat uw gesprekken met een geestelijk verzorger vertrouwelijk zijn.

Humanistisch geestelijk verzorgers gaan uit van degene die hulp vraagt en diens manier van kijken en denken. Zij bieden steun vanuit de humanistische levensovertuiging, zonder eigen ideeën aan iemand op te leggen. Iedereen kan daarom een beroep doen op een humanistisch geestelijk verzorger. Zonder onderscheid te maken staan zij voor u klaar.

Wilt u eens met een humanistisch geestelijk verzorger praten? U kunt aan de verpleging of verzorging vragen of ze uw verzoek doorgeven. Soms komt de geestelijk verzorger al regelmatig op uw afdeling. Hij of zij komt dan vanzelf naar u toe. U kunt ook contact opnemen met het Humanistisch Verbond via telefoonnummer 020 5219020.