Als benoemd humanistisch geestelijk verzorger ben je bevoegd om op alle plekken werkzaam te zijn. De benoeming wordt verleend door het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, na een gesprek met de Benoemingsadviescommissie.
Na goedkeuring wordt je officieel welkom geheten in de humanistische waardengemeenschap tijdens het jaarlijkse HGV symposium in het najaar. Een benoeming is in principe geldig voor het leven, mits je werkzaam blijft als geestelijk verzorger en deelneemt aan het 5-jaarlijkse evaluatie- en verantwoordingsgesprek.

Ben je geïnteresseerd in een benoeming als humanistisch geestelijk verzorger, lees dan eerst de Beroepsstandaard humanistisch geestelijke verzorging. In dit document is de grondslag van de humanistisch geestelijke verzorging beschreven, alsmede het beroepsprofiel, de beroepscode en de benoemingsprocedure.  

De belangrijkste eisen die we stellen aan kandidaat hgv’ers zijn: 

  • Lidmaatschap van het Humanistisch Verbond 
  • Masterdiploma Universiteit voor Humanistiek
  • Inclusief een stage geestelijke verzorging 
  • Verklaring Omtrent Gedrag  

Voldoe je aan de eisen en onderschrijf je de Beroepsstandaard, dan kun je een gesprek aanvragen met de onafhankelijke Benoemingsadviescommissie. Deze commissie toetst jouw levensbeschouwelijke competentie tijdens een gesprek. Ter voorbereiding op het gesprek vraagt de commissie om een motivatiebrief en een CV. De kosten van het gesprek bedragen € 127,50.  

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een gesprek kun je contact opnemen met Gwen Buijs, de ambtelijk secretaris van de Benoemingsadviescommissie 

Lees voor een mooi beeld van het werk van ‘de humanisten’ hier een uitgebreid interview door NRC met drie geestelijk verzorgers, in de zorg, bij defensie en bij justitie.