Het Humanistisch Verbond vertegenwoordigt 200 geestelijk verzorgers. Zij werken in gevangenissen, in het leger en in zorginstellingen. Daar helpen zij mensen met hun levensvragen, organiseren bezinningsbijeenkomsten en je kunt bij ze terecht voor een goed, persoonlijk gesprek. 

Wat is geestelijke verzorging?

Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet het nu verder? Ook als dingen je voor de wind gaan kun je je afvragen waar je nu echt inspiratie vindt, wie je bent, wat wezenlijk voor je is. Dit soort levensvragen is van iedereen en van alle tijden. Ze spelen bij het maken van belangrijke keuzes, bij verlies, bij het vieren het leven. Eigenlijk bij alle sleutelmomenten in ons bestaan. Maar hoe ga je er mee om? Dat is zo eenvoudig nog niet.  

Geestelijk verzorgers helpen mensen hun eigen situatie te onderzoeken en te ontdekken. Dat doen ze met gesprekken, advies en ondersteuning. Ze werken in alle lagen van de samenleving: in de gevangenis, het leger, in de zorg, in verschillende professionele organisaties. Waar ze zich ook bevinden, hun werkterrein is altijd de mens.  

 

Hoe maken humanistisch geestelijk verzorgers het verschil?

Een humanistisch geestelijk verzorger is geen therapeut of hulpverlener, maar een gesprekspartner die je steunt om je eigen situatie, vragen en uitdagingen onder ogen te komen. Geestelijk verzorgers luisteren en stellen de goede vragen, zodat je meer inzicht krijgt in wat jou bezighoudt en wat wezenlijk voor je is. Ze zijn vertrouwd met de complexe, soms rauwe ervaringen die achter zingevingsvragen schuil kunnen gaan.  

Humanistisch geestelijk verzorgers zijn academisch opgeleid. Ze bieden steun op een groeiend aantal plekken in de samenleving: bij burn-out op de werkvloer, in de krijgsmacht, in gevangenissen, bij de politie, ouderenzorg, hoger onderwijs, psychiatrie, jeugdzorg, palliatieve zorg, de eerstelijns ggz en gehandicaptenzorg. Sommige geestelijk verzorgers kun je ook buiten deze terreinen gewoon benaderen, bijvoorbeeld via ons platform Lifestream

Humanistisch geestelijk verzorgers zoeken de kracht in de mens zelf en staan voor medemenselijkheid en aandacht. Zij laten zich inspireren door humanistische waarden als eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open waarneming. Humanistisch geestelijk verzorgers (HGV’ers) zijn er voor álle mensen met zingevingsvragen.  

Op een afdeling revalidatie spreek ik een man die herstelt van een CVA. Hij kan nauwelijks meer praten. Dan ineens haalt hij diep adem, steekt zijn duim omhoog en zegt zonder aarzeling: ‘aandacht’.

brechtje26260
HGV'er Brechtje Hallo-Van Bekkum

Uitgelicht

Attachment #10990

Human included-prijs zet ouderen in het licht

Niet afhankelijk en eenzaam, maar weerbaar en veerkrachtig. Het Humanistisch Verbond maakt zich hard voor een samenleving waarin ouderen als mens de…