In levensbeschouwelijke tradities is hulp bij levensvragen van oudsher heel gewoon: mensen gingen, of gaan, daarvoor naar de pastoor, de dominee, imam of rabbijnOok in een sterk ontkerkelijkte samenleving heeft levensbeschouwelijke begeleiding grote waarde. Humanistisch geestelijke verzorgers geven daaraan een eigentijdse en voor iedereen toegankelijke vorm.

Wat is geestelijke verzorging?

Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet het nu verder? Ook als dingen je voor de wind gaan kun je je afvragen waar je nu echt inspiratie vindt, wie je bent, wat wezenlijk voor je is. Dit soort levensvragen is van iedereen en van alle tijden. Ze spelen bij het maken van belangrijke keuzes, bij verlies, bij het vieren het leven. Eigenlijk bij alle sleutelmomenten in ons bestaan. Maar hoe ga je er mee om? Dat is zo eenvoudig nog niet.  

Geestelijk verzorgers helpen mensen hun eigen situatie te onderzoeken en te ontdekken. Dat doen ze met gesprekken, advies en ondersteuning. Ze werken in alle lagen van de samenleving, zowel binnen als buiten organisaties. In de gevangenis, het leger, in de zorg, bij uitval door ziekte, maar ook in de eerstelijnszorg, in de psychiatrie en als zelfstandig professionals. Waar ze zich ook bevinden, hun werkterrein is altijd de mens.  

 

Uitgelicht

Attachment #24053

Burn-out vaak een kwestie van levensvragen.

Burn-outklachten, of uitgevallen op werk? Levensbeschouwelijke begeleiding door geestelijk verzorgers kan uitkomst bieden.

moral-injury

Moral Injury

Moral Injury is een gevolg van een ingrijpende ervaring die opvattingen over waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid kan doen kantelen.

Attachment #11012

Humanisme in de gevangenis. Behoefte aan rake vragen, gesprek en bezinning.

Waarom is de wereld zoals die is? Waarom bestaan we? Heb je Interesse in filosofie, maar wil je het ook graag overdragen aan gedetineerden? De…

Hoe maken humanistisch geestelijk verzorgers het verschil?

Een humanistisch geestelijk verzorger is geen therapeut of hulpverlener, maar een gesprekspartner die je steunt om je eigen situatie, vragen en uitdagingen onder ogen te komen. Geestelijk verzorgers luisteren en stellen de goede vragen, zodat je meer inzicht krijgt in wat jou bezighoudt en wat wezenlijk voor je is. Ze zijn vertrouwd met de complexe, soms rauwe ervaringen die achter zingevingsvragen schuil kunnen gaan.  

Humanistisch geestelijk verzorgers zijn academisch opgeleid. Ze bieden steun op een groeiend aantal plekken in de samenleving: bij burn-out op de werkvloer, in de krijgsmacht, in gevangenissen, bij de politie, ouderenzorg, hoger onderwijs, psychiatrie, jeugdzorg, palliatieve zorg, de eerstelijns ggz en gehandicaptenzorg. Sommige geestelijk verzorgers kun je ook buiten deze terreinen gewoon benaderen, bijvoorbeeld via ons platform Lifestream

Humanistisch geestelijk verzorgers zoeken de kracht in de mens zelf en staan voor medemenselijkheid en aandacht. Zij laten zich inspireren door humanistische waarden als eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open waarneming. Humanistisch geestelijk verzorgers (HGV’ers) zijn er voor álle mensen met zingevingsvragen.  

De hgv'er richt zich echt op de levensproblematiek en niet op verklaringen en oplossingen.

Sander de Hosson
Sander de Hosson
Sander de Hosson

Verder lezen

Heb je zelf interesse om humanistisch geestelijk verzorger te worden? Lees dan hier alles wat je moet weten.

Heb je zelf behoefte aan een gesprek met een geestelijk verzorger? Kijk dan op ons dienstenplatform Lifestream.

Wil je meer weten of een vraag stellen over humanistisch geestelijke verzorging? Neem dan contact op met Marijke Leegwater.