In levensbeschouwelijke tradities is hulp bij levensvragen van oudsher heel gewoon: mensen gingen, of gaan, daarvoor naar de pastoor, de dominee, imam of rabbijn. Ook in een sterk ontkerkelijkte samenleving heeft levensbeschouwelijke begeleiding grote waarde. Humanistisch geestelijke verzorgers geven daaraan een eigentijdse en voor iedereen toegankelijke vorm.

Wat is geestelijke verzorging?

Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet het nu verder? Ook als dingen je voor de wind gaan kun je je afvragen waar je nu echt inspiratie vindt, wie je bent, wat wezenlijk voor je is. Dit soort levensvragen is van iedereen en van alle tijden. Ze spelen bij het maken van belangrijke keuzes, bij verlies, bij het vieren het leven. Eigenlijk bij alle sleutelmomenten in ons bestaan. Maar hoe ga je er mee om? Dat is zo eenvoudig nog niet.  

Geestelijk verzorgers helpen mensen hun eigen situatie te onderzoeken en te ontdekken. Dat doen ze met gesprekken, advies en ondersteuning. Ze werken in alle lagen van de samenleving, zowel binnen als buiten organisaties. In de gevangenis, het leger, in de zorg, bij uitval door ziekte, maar ook in de eerstelijnszorg, in de psychiatrie en als zelfstandig professionals. Waar ze zich ook bevinden, hun werkterrein is altijd de mens.  

Geestelijke verzorging voor werkend Nederland

Humanistische geestelijke verzorging wordt vanaf nu toegankelijker voor werkend Nederland. Een groep geestelijk verzorgers biedt onder de noemer i mindLife individuele begeleiding bij zingeving en levensvragen, vergoed door werkgevers. Denk je dat jij of jouw werknemer baat kan hebben bij zulke begeleiding? Bekijk dan de website of informatiefolder. Aanmelden gaat eenvoudig via het online aanmeldformulier.

Hoe maken humanistisch geestelijk verzorgers het verschil?

Een humanistisch geestelijk verzorger is geen therapeut, maar een deskundige gesprekspartner die je steunt om je eigen situatie, vragen en uitdagingen onder ogen te komen. Geestelijk verzorgers luisteren en stellen de goede vragen, zodat je meer inzicht krijgt in wat jou bezighoudt en wat wezenlijk voor je is. Ze zijn vertrouwd met de complexe, soms rauwe ervaringen die achter zingevingsvragen schuil kunnen gaan.  

Humanistisch geestelijk verzorgers zijn academisch opgeleid. Ze bieden steun op een groeiend aantal plekken in de samenleving: bij burn-out op de werkvloer, in de krijgsmacht, in gevangenissen, bij de politie, ouderenzorg, hoger onderwijs, psychiatrie, jeugdzorg, palliatieve zorg, de eerstelijns zorg en gehandicaptenzorg. Sommige geestelijk verzorgers kun je ook buiten deze terreinen gewoon benaderen, bijvoorbeeld via onze pagina Diensten

Humanistisch geestelijk verzorgers zoeken de kracht in de mens zelf en staan voor medemenselijkheid en aandacht. Zij laten zich inspireren door humanistische waarden als eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open waarneming. Humanistisch geestelijk verzorgers (HGV’ers) zijn er voor álle mensen met zingevingsvragen.  

Verder lezen

Heb je zelf interesse om humanistisch geestelijk verzorger te worden? Lees dan hier alles wat je moet weten.

Heb je zelf behoefte aan een gesprek met een geestelijk verzorger? Kijk dan hier.

Kijk hier voor meer informatie voor reeds benoemde humanistisch geestelijk verzorgers.

Wil je weten wat humanistisch geestelijk verzorgers voor je organisatie kunnen betekenen? Lees hier dan wat zij doen en hoe je ze kunt inschakelen. 

Alles over geestelijke verzorging in Nederland vind je op deze website.

Contact

Je kunt altijd contact opnemen met het team ‘zorg en geestelijke verzorging’ via Marijke Leegwater: m.leegwater@humanistischverbond.nl of 020-5219 013

Uitgelicht

Attachment #24053

Burn-out vaak een kwestie van levensvragen

Burn-outklachten, of uitgevallen op werk? Levensbeschouwelijke begeleiding door geestelijk verzorgers kan uitkomst bieden.

gevangenis

Humanisme in de gevangenis: behoefte aan rake vragen, gesprek en bezinning

Het doel van de cursus is gedetineerden kennis te laten maken met de humanistische traditie en daarmee mogelijk nieuwe perspectieven te geven op leven

moral-injury

Moral Injury

Moral Injury is een gevolg van een ingrijpende ervaring die opvattingen over waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid kan doen kantelen.

impact-levensvragen

De impact van levensvragen in de zorg

Soms kampen mensen met de vraag: “Hoe moet het nu verder?” Geestelijk verzorgers vormen dan een oase van rust.