In levensbeschouwelijke tradities is hulp bij levensvragen van oudsher heel gewoon: mensen gingen, of gaan, daarvoor naar de pastoor, de dominee, imam of rabbijn. Ook in een sterk ontkerkelijkte samenleving heeft levensbeschouwelijke begeleiding grote waarde. Humanistisch geestelijke verzorgers geven daaraan een eigentijdse en voor iedereen toegankelijke vorm.

Wat is geestelijke verzorging?

Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet het nu verder? Ook als dingen je voor de wind gaan kun je je afvragen waar je nu echt inspiratie vindt, wie je bent, wat wezenlijk voor je is. Dit soort levensvragen is van iedereen en van alle tijden. Ze spelen bij het maken van belangrijke keuzes, bij verlies, bij het vieren het leven. Eigenlijk bij alle sleutelmomenten in ons bestaan. Maar hoe ga je er mee om? Dat is zo eenvoudig nog niet.  

Hoe maken humanistisch geestelijk verzorgers het verschil?

Een humanistisch geestelijk verzorger (HGV’er) is geen therapeut, maar een deskundige gesprekspartner  met een academische achtergrond. Zij steunen om je eigen situatie, vragen en uitdagingen onder ogen te komen. Humanistisch geestelijk verzorgers luisteren en stellen de juiste vragen, zodat je meer inzicht krijgt in wat jou bezighoudt en wat wezenlijk voor je is. Ze zijn vertrouwd met de complexe, soms rauwe ervaringen die achter zingevingsvragen schuil kunnen gaan.  

Humanistisch geestelijk verzorgers zoeken de kracht in de mens zelf en staan voor medemenselijkheid en aandacht. Zij laten zich inspireren door humanistische waarden als eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open waarneming. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met zingevingsvragen.  

Wat doet een geestelijk verzorger? Wat is het verschil met andere zorg? Waar vind je geestelijk verzorgers en hoeveel kost het? Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over geestelijke verzorging.

Waar vind je humanistisch geestelijk verzorgers?

Geestelijk verzorgers helpen mensen hun eigen situatie te onderzoeken en te ontdekken. Dat doen ze met gesprekken, advies en ondersteuning. Ze werken in alle lagen van de samenleving, zowel binnen als buiten organisaties.  Hieronder vind je een overzicht van de verschillende werkvelden waar humanistisch geestelijk verzorgers zich bevinden. 

Bij defensie

Humanistische geestelijke verzorgers zijn beschikbaar voor individuele begeleiding van personeel van de krijgsmacht. Overal waar militairen gaan, zijn de humanistisch raadslieden actief ten behoeve van het welzijn van het personeel van de krijgsmacht.

Bij justitie

De humanistisch geestelijk verzorgers in het gevangeniswezen worden benoemd door het Ministerie van Justitie op voordracht van het Humanistisch Verbond. Zij werken in de inrichtingen op grond van de Penitentiaire Beginselenwet. Hierin is onder andere vastgelegd dat de gedetineerde in staat moet worden gesteld om persoonlijk contact te onderhouden met de geestelijk verzorger van zijn of haar keuze.

In de zorg

Humanistisch geestelijk verzorgers werken op talloze gebieden in de zorg: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de eerstelijnszorg, de psychiatrie, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ondersteuning bij AIDS.  Aandacht voor levensvragen en zingeving zou onderdeel moeten zijn van goede zorg. Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de aandacht voor ‘zingeving’ inderdaad integraal onderdeel van goede zorg. Dat belang van zingeving wordt nog eens onderstreept door de nieuw uitgebrachte richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve fase. Deze verplichtingen zijn er niet voor niets. Ze komen tegemoet aan bestaande behoeften van mensen. In de zorg kunnen mensen in de knoop raken met ervaringen van verlies, groeiende afhankelijkheid, ingrijpende gebeurtenissen of de naderende dood.

In de thuissituatie

Als je thuis woont kun je begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger. Geestelijke Verzorger Thuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij vragen over het leven. Voor mensen ouder dan 50 jaar, volwassenen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten en gezinnen met een kind met een ernstige ziekte worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Kijk op de kaart voor een centrum in de buurt of bel met het landelijk nummer: 085 00 43 063. Indien je behoefte hebt aan een humanistisch geestelijk verzorger kan je daar expliciet om vragen bij het centrum bij jou in de buurt. Meer informatie over de vergoeding en contact van geestelijke verzorging thuis vind je hier.

Op de werkvloer

Humanistische geestelijke verzorging is sinds kort toegankelijker voor werkend Nederland. Een groep geestelijk verzorgers biedt onder de noemer i mindLife individuele begeleiding bij zingeving en levensvragen, vergoed door werkgevers. Denk je dat jij of jouw werknemer baat kan hebben bij zulke begeleiding? Bekijk dan de website of informatiefolder. Aanmelden gaat eenvoudig via het online aanmeldformulier. Indien je behoefte hebt aan een humanistisch geestelijk verzorger kan je daar expliciet om vragen.

Geestelijke verzorging voor iedereen! Teken onze petitie

Omdat sommige geestelijke problemen om steun vragen, niet om medicijnen.

Je kunt verstrikt raken in het leven. Voor existentiële vragen en pijn helpen geen medicijnen of een zware diagnose. Geestelijke verzorging helpt wel, maar is niet voor iedereen toegankelijk.

Verder lezen

Heb je zelf interesse om humanistisch geestelijk verzorger te worden? Lees dan hier alles wat je moet weten.

Heb je zelf behoefte aan een gesprek met een geestelijk verzorger? Kijk dan hier.

Wil je weten wat humanistisch geestelijk verzorgers voor je organisatie kunnen betekenen? Lees hier dan wat zij doen en hoe je ze kunt inschakelen. 

Alles over geestelijke verzorging in Nederland vind je op deze website.

Zelf werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger? Hier vind je meer relevante informatie.

Contact

Je kunt altijd contact opnemen met het team ‘zorg en geestelijke verzorging’ via Marijke Leegwater: m.leegwater@humanistischverbond.nl of 020-5219 013

Uitgelicht

Attachment #24053

Burn-out vaak een kwestie van levensvragen

Burn-outklachten, of uitgevallen op werk? Levensbeschouwelijke begeleiding door geestelijk verzorgers kan uitkomst bieden.

gevangenis

Humanisme in de gevangenis: behoefte aan rake vragen, gesprek en bezinning

Het doel van de cursus is gedetineerden kennis te laten maken met de humanistische traditie en daarmee mogelijk nieuwe perspectieven te geven op leven

moral-injury

Moral Injury

Moral Injury is een gevolg van een ingrijpende ervaring die opvattingen over waarheid, rechtvaardigheid en schoonheid kan doen kantelen.

impact-levensvragen

De impact van levensvragen in de zorg

Soms kampen mensen met de vraag: “Hoe moet het nu verder?” Geestelijk verzorgers vormen dan een oase van rust.