ANBI Status

Het Humanistisch Verbond heeft de ANBI-status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat het Humanistisch Verbond als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw erfdeel of legaat.

CBF-erkenning

In 2001 heeft het Humanistisch Verbond het CBF-erkenning gekregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bankrekening

Humanistisch Verbond (Stichting Steunfonds Humanisme): NL68 INGB 00000061 68

Nummer Kamer van Koophandel Amsterdam

40476010

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

0028 1093

Beleggingsbeleid

Het vermogensbeheer is sinds 1 januari 2014 ondergebracht bij Triodos Bank.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over het Humanistisch Verbond?

Ga dan naar onze Klachtenprocedure.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over bestuurssamenstelling en financiële verslaglegging.