Direct naar de inhoud
Word lid

2023: dit hebben we bereikt

Type content: Nieuws Categorieën: Wat wij doen Gepubliceerd op:

Het Humanistisch Verbond heeft een prachtig jaar achter de rug: vol acties, inspiratie en evenementen voor een menselijker samenleving. Wat hebben we in 2023 allemaal voor elkaar gekregen? En waar richten we ons op het komende jaar?

Ecohumanisme: de mens als onderdeel van de aarde 

Overal zie je de gevolgen van de klimaatverandering. Wat helpt jou om optimistisch te blijven – en niet bij de pakken neer te zitten? Lees verder over Ecohumanisme.

 • Voor iedereen die in beweging wil komen voor het klimaat maar nog niet goed weet hoe, organiseerden we how to start a movement: een vier weken durend avontuurlijk postproject. De eerste regionale editie met 100 deelnemers was een groot succes. Het komende jaar zetten we de movement voort.

 • Wij ondersteunden actievelingen uit de klimaatbeweging, die uitgeput dreigen te geraken, via de Klimaatvrijplaats. Met nieuwe veerkracht als resultaat! En voor mensen die zich zorgen maken over het klimaat en op zoek zijn naar een hoopvol perspectief, organiseerden we de verdiepingsdag Actieve Hoop. We hebben onze hoop ook omgezet tot actie: met een groot blok humanisten liepen we bij de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid.

 • We hebben een heus Ecodossier samengesteld: een prachtig document voor en door leden met een rijkdom aan activiteiten waar afdelingen uit kunnen putten voor hun lokale programmering.

 • Tijdens onze Seizoensvieringen stonden we stil bij de natuurwisselingen en de invloed op ons leven. Verbindende vieringen, waarbij we de natuur bewuster gingen ervaren.
Het leverde mij veel inzichten op waarvan één in het bijzonder: om te kunnen veranderen, moest ik eerst de klimaatsituatie onder ogen durven te komen.
Een deelnemer van Actieve Hoop

Ecohumanisme in 2024

We zetten nog meer mensen in beweging voor het klimaat, via nieuwe edities van How to start a movement. Naast doorontwikkeling van onze bestaande cursussen en verdiepingsdagen, zorgen we ook voor nieuw aanbod om je verhouding tot de (stedelijke) natuur te verrijken! En ook volgend jaar kun je met ons mee de overgang naar de lente, de zomer en de herfst vieren tijdens de Seizoensvieringen, die we uitbreiden naar drie steden in het land.

Polarisatie en verbinding: de mens achter de mening

Meningen lijken soms muurvast te zitten. De keuze is voor of tegen. Wij versus zij. We willen deze stroom van tegenstelling en antipathie doorbreken. Door de mens achter de mening te blijven zien. Lees verder over Polarisatie en Verbinding.

 • We boden over het hele land de verdiepingsdag De Dialoog aan. In een dialoog gaat het niet om het overtuigen van de ander, maar om te leren van en met elkaar. Hoe stel je de goede vragen? En durf je ook jezelf te bevragen?

 • We ontwikkelden de workshop Leer omgaan met polarisatie. Wat is polarisatie eigenlijk? En hoe kun je zelf polarisatie tegengaan? We bieden handvatten aan om het wij-zij denken te doorbreken.

Ik kwam door deze workshop tot het besef dat ik niet de enige ben met botsende meningen in verschillende situaties of groepen. Dit gaf me een geruststellend idee.
Een deelnemer van de workshop Leer omgaan met polarisatie

Polarisatie en verbinding in 2024

Samen met Slot Loevestein organiseren we een tentoonstelling: Tegenpolen. Over de polarisatie in Nederland in het verleden en het heden. Save the date: we openen op 27 maart 2024! En we hebben nog meer leuk nieuws. We brengen Happy Hour, samen met Stichting Lineke Rijxman (de voormalige theatergroep Mugmetdegoudentand) opnieuw op de planken als leesvoorstelling: de acteurs spelen de voorstelling met de tekst in de hand, én gaan daarna met het publiek in gesprek. Een unieke kans om samen met de acteurs en het publiek in het thema ‘polarisatie’ te duiken. Verder kun je natuurlijk blijven meedoen aan onze inspirerende verdiepingsdagen en workshops!

Genderidentiteit: de mens buiten de hokjes

Stereotypes over mannelijkheid en vrouwelijkheid raken ons allemaal. Welke rollen mag je innemen, hoe zie je eruit en hoe kijkt de ander naar jou? Sta stil bij het hokjesdenken, en doorbreek het! Lees verder over Genderidentiteit.

 • Het Gendergesprek, gesprekskaarten om op een andere manier te kijken naar het traditionele man-vrouwbeeld, is op grote schaal besteld voor scholen, ziekenhuizen en afdelingen van het Humanistisch Verbond. En we organiseerden een Gendergesprek Event, waarbij je met politici, activisten en ervaringsdeskundigen ideeën en ervaringen over gender kon uitwisselen.
 • We organiseerden een Warme Wachtkamer voor wachtenden op een gendertransitie (die vaak al héél lang in de wachtrij staan…). Deze mensen kunnen vaak nergens terecht met hun vragen en gevoelens van machteloosheid, wanhoop en eenzaamheid. Onder leiding van een gespecialiseerde humanistisch geestelijk verzorger boden we hen ondersteuning.

 • Het is Pride, en daarna valt het stil. Met onze Instagram-campagne 365 Reminders lieten we iedereen aan het woord om duidelijk te maken: acceptatie eindigt niet na Pride, we moeten ons er het hele jaar voor blijven inzetten.

Ik heb herkenning, begrip en verbondenheid gevoeld op vlakken waarvan ik niet wist dat het kon
Een deelnemer van de Warme Wachtkamer

Genderidentiteit in 2024

We zijn druk bezig met het aanpassen van de Humanistische Canon. Dit overzicht van Denkers en Doeners uit de geschiedenis van het humanisme bestaat nu uit wel heel erg veel witte westerse mannen. Tijd voor wat diversificatie! We gaan door met de Warme Wachtkamer, na een succesvolle eerste ronde in 2023. En we ontwikkelen een weerbaarheidstraining voor personen die te maken krijgen met seksisme, discriminatie of gender-gerelateerd geweld.

Humanistisch geestelijke verzorging: de mens en z’n vragen

Hoe moet het nu verder? Hoe ga ik hiermee om? Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met levensvragen. Lees verder over Humanistisch geestelijke verzorging.

 • We blijven humanistisch geestelijk verzorgers (HGV’ers) uitzenden en ondersteunen, met benoemingen en evaluaties, symposia, ontmoeting en bezinning. We zijn in totaal nu met zo’n 275 HGV’ers! Professionele gesprekspartners die je ondersteunen om weer zin en richting te vinden in het leven.
 • We hebben onze strijd om geestelijke verzorging voor iedereen toegankelijk te maken voortgezet. Volgens de huidige regeling ‘Geestelijke Verzorging Thuis’ krijgen enkel vijftigplussers of mensen in de palliatieve fase dit vergoed. Hierdoor worden veel groepen uitgesloten. Dat moet anders!
 • Onder begeleiding van een HGV’er organiseerden we Een goed gesprek: hoe voer je een goed gesprek over ingewikkelde en polariserende thema’s, zoals de oorlog in Gaza? En dat zonder te vervallen in vijanddenken en ‘wij’ versus ‘zij’? Onze HGV’ers hebben ook heel wat andere groepsbijeenkomsten ondersteund, zoals de Warme Wachtkamer en de gespreksgroepen na Abortus.
Als je worstelt met vragen bij rouw, conflict, ziekte, maar ook over liefde en geluk, staan onze HGV’ers voor je klaar, ook het komende jaar!
Nikki van Biemen, programmamanager Humanistisch geestelijke verzorging

Humanistisch geestelijke verzorging in 2024

We willen humanistisch geestelijke verzorging (HGV) voor meer mensen beschikbaar maken. Daarom zullen we speciaal voor jongeren een ‘vrijplaats’ aanbieden: een veilige plek om alles te bespreken wat je wilt bespreken, zonder dat je dit hoeft terug te koppelen aan een behandelaar, arts of aan familieleden. En we gaan natuurlijk door met het ondersteunen van HGV’ers die werkzaam zijn over het hele land. Van defensie en justitie tot in de zorgsector en de thuissituatie.

Laatste levensfase: de mens versus de dood

We duwen de dood het liefst zo ver mogelijk weg. Maar in welke fase van je leven jij je ook bevindt: je laatste fase komt er hoe dan ook aan. Dus je kunt de dood maar beter recht in de ogen kijken. Lees verder over Laatste levensfase.

 • 2023 was een verkennend jaar, waarbij we hebben onderzocht hoe we het programma vorm willen geven. Dit onder meer via rondetafelgesprekken over euthanasie en dementie met experts (waaronder doodkenner Henk Blanken), en ons eerste publieke debat over de laatste levensfase (zie volgende punt).

 • Hoe staan de politieke partijen tegenover het levenseinde? Samen met de NVVE en KBO-PCOB organiseerden we op 10 november een verkiezingsdebat. De kandidaat-Kamerleden gingen in debat over voltooid leven, palliatieve zorg en het verbeteren van de euthanasiewetgeving. Terugkijken kan hier.

Een hele eer om dit mooie thema dat de leden hebben gekozen nu concreet vorm te gaan geven. Alvast een sneak peek: er komt een humanistische versie van ‘dia de los muertos’ aan!
Mark Bos, programmamanager Laatste levensfase

Laatste levensfase in 2024

We helpen je om je meer en beter voor te bereiden op de dood en de laatste levensfase. Via goede gesprekken, cursussen en rituelen, en door de ‘Voor Hierna Box’ (een fysieke verzamelplek voor alles wat jij belangrijk vindt rondom je dood) nieuw leven in te blazen. We organiseren een humanistische dag van de doden. Zo geven we de dood een plek in het leven.

Vrijheid van levensovertuiging: de mens en z’n (on)geloof

Wereldwijd krijgen geloofsverlaters te maken met vervolging. En hoe vrij ben je in Nederland om niet te geloven als uitsluiting dreigt door de groep waar je bij hoort, je familie en vrienden? Lees verder over vrijheid van levensovertuiging.

 • Mensen die een geloof hebben of willen verlaten, en hiermee worstelen, konden terecht bij onze Vrijdenkplaats. We organiseerden bijeenkomsten in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Utrecht en in Zeeland. De Vrijdenkplaats is een platform waar mensen met dezelfde ervaringen en uitdagingen elkaar kunnen ontmoeten: geloofsverlaters, zoekers, twijfelaars en vrijdenkers op de vlucht.
Van oudsher bieden wij geloofsverlaters en vrijdenkers een veilige plek voor een goed gesprek onder ervaringsgenoten. En dat blijven we doen.
Ellen van der Velden – teamleider Programma Managers

Vrijheid van levensovertuiging in 2024

We vragen aandacht voor het Freedom of Thought-rapport van Humanists International: een toonaangevend rapport over de vervolging van mensen, waar ook ter wereld, vanwege hun keuze om een religie te verlaten of iedere vorm van godsdienst af te wijzen. Op meerdere plekken in het land ondersteunen we geloofsverlaters, via gespreksgroepen, cursussen en netwerkbijeenkomsten.

Humanistische inspiratie: de mens op zoektocht

Humanisme is een levensbeschouwing die helpt richting en betekenis te geven aan het leven: waar je voor staat, wat jij belangrijk vindt en wat je daarvoor nodig hebt. Wat is volgens jou een goed en zinvol leven? Wie wil ik zijn en hoe wil ik omgaan met anderen, mijn omgeving en de natuur? We hebben een jaar vol inspiratie achter de rug.

Humanistische inspiratie in 2024

We organiseren een Socrateslezing en roepen de Van Praagprijs nieuw leven in. We vernieuwen onze bestaande cursussen. En we maken een betekenisvolle dag van Wereldhumanismedag op 21 juni (schrijf de datum dus al in je agenda!).

Op naar een succesvol nieuw jaar!

Ons nieuwe meerjarenbeleidsplan én het jaarplan voor 2024 zijn aangenomen door onze leden. Hier lees je uitgebreider wat we het komende jaar allemaal willen doen. We zijn er voor en dankzij onze leden: we doen het samen!

Wil je meedoen?

Dankzij onze leden dragen we mét succes bij aan een menswaardige samenleving.

Deel deze pagina

Het laatste nieuws