In de eerste week van december zijn in Amsterdam negen speciale stoeptegels onthuld met citaten van bekende filosofen uit de zeventiende eeuw, waaronder Spinoza, Descartes en John Locke. De tegels liggen op historische locaties zoals hun oude woon- en werkplaatsen. Samen vormen ze een wandeling die het ontstaan van het vrije denken herinnert.

Initiatiefnemers Nanda van Bodegraven en Fonds Humanisme Amsterdam, waar het Humanistisch Verbond in het bestuur zit, ontwikkelden deze wandeling waarbij je zelf met audiotour op pad kunt. Dit om de bekendheid van deze filosofen, en hun invloed op onze huidige wereld, te vergroten. Zeggen wat we vinden en zelf kunnen bepalen hoe te leven zijn belangrijke verworvenheden in Nederland.

Vrijplaats Amsterdam

In de zeventiende eeuw was handelsstad Amsterdam een smeltkroes van culturen en religieuze vluchtelingen. Hier ontstond ruimte voor filosofen, vrijheid van meningsuiting en tolerantie voor andere geloven. De boeken van deze vrijdenkers die in het project ‘Vrijheid van Amsterdam’ worden uitgelicht veranderden de wereld en maakten individuele vrijheid belangrijker. Van Bodegraven zei hierover tegen Trouw: “Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat het zeventiende-eeuwse Amsterdam bij heeft gedragen aan het vrije, zelfstandige denken. De filosofie, de ratio, kreeg hier een belangrijke plaats naast religie. Dat vergeten we nog weleens.”

Stadswandeling

Wie de wandeling langs de verschillende stoeptegels maakt, leert meer over het leven en denken in deze periode, en over de gevaren die het strijden voor vrijdenken met zich meebracht. Nieuwsgierig geworden? Er is een wandeling voor kinderen (vanaf tien jaar) en een wandeling voor iedereen vanaf zestien. Wie meer wil weten over de tours van Vrijheid van Amsterdam, kan hier terecht voor meer informatie.

Marieke Keyzer

Marieke Keyzer

Campagnemedewerker en redacteur

Marieke Keyzer (zij/haar) is politiek historicus en werkt sinds 2019 aan campagnes bij het Humanistisch Verbond. Hiervoor werkte ze o.a. …
Profiel-pagina