Geachte leden en belangstellenden,

Zoals een deel van u al weet, doet het Humanistisch Verbond dit jaar voor de tweede keer mee aan de Vredesweek. Samen met het Apostolisch Genootschap en de Protestantse Gemeente Harderwijk hebben we de organisatie op ons genomen. Zonder vrede kunnen mensenrechten geen vorm krijgen. Dit jaar is het 70-jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat ook wij vieren.
De Walk of Peace, op zaterdagmiddag 15 september, is de eerste activiteit van deze week.

Ik nodig u graag uit om hieraan mee te doen. De wandeling gaat door Harderwijk en is ongeveer 3 kilometer. Als u afhankelijk bent van een rolstoel, hoeft dat geen belemmering te zijn en kunt u dat aan ons doorgeven. U kunt er ook voor kiezen alleen de startbijeenkomst bij te wonen.

Voor meerijden kunt u eveneens contact met ons opnemen. 

Tijdstip:  14:30 inloop
Locatie:   Apostolisch Genootschap, Veldkamp 76, Harderwijk
Einde:     Turkse Moskee, Anne Franklaan 5, Harderwijk

Toegang: gratis, er staat koffie en thee voor u klaar

De burgemeester van Harderwijk zal ons via een videoboodschap toespreken, er is een inleiding door een medewerker van PAX en er treden koren op.