Borst en Gaemers vragen zich af:

  • Waarom het maar niet lukt het zo te organiseren dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.
  • Waarom gaat het altijd over geld?
  • Ligt de werkelijke oorzaak van dit onvermogen niet veel dieper dan de beruchte systemen in zorg?
  • Hoe staat onze samenleving tegenover diegenen die meer hulp en zorg nodig hebben dan zij zelf kunnen organiseren?
  • Wat zegt dat over onze houding tegenover kwetsbaarheid?

Meer informatie en aanmelden

John Min

John Min

Voormalig eindredacteur

John Min was hoofdredacteur bij het Humantisch Verbond
Profiel-pagina