Oproep

In Assen zijn levensbeschouwelijke gemeenschappen en kerken regelmatig in gesprek over duurzaamheid. Naast onderlinge uitwisseling over aanpak en bruikbare projecten kwam ook al eerder het idee voor een ‘Duurzaamheidsfestival’ ter sprake; dat plan wordt nu verder uitgewerkt.

Het is de bedoeling om een vrij toegankelijk festival te organiseren met allerlei duurzame ideeën, waar je persoonlijk of als organisatie mee aan de slag kunt gaan. Mensen die betrokken zijn bij kerken en levensbeschouwelijke gemeenschappen zijn vaak sterk gemotiveerd om zorgvuldig om te gaan met de wereld waarin we leven.

Voor de organisatie van zo’n festival in Assen wordt samenwerking gezocht met bedrijven en maatschappelijke organisaties, die producten en diensten bieden, gericht op duurzaamheid. Dat gaat veel verder dan isolatie van huizen; het heeft ook alles te maken met ons doen en laten.

Menselijk gedrag is van grote invloed op het milieu; het festival moet inspiratie bieden om duurzaamheid ook daadwerkelijk aan te pakken. Dat kan wel over wonen gaan, maar ook over vakantie en omgaan met natuur, afval of hergebruik, energiegebruik, duurzaam bankieren, het kopen van bij voorkeur regionale producten, enzovoort.

Naast standjes en informatietafels zou het festival ruimte kunnen bieden aan presentaties en workshops, een ruilmarkt, een klimaatspel en activiteiten voor jong en oud. De gedachte is om dit plan in het komende najaar uit te werken, zodat het Duurzaamheidsfestival bijvoorbeeld in januari volgend jaar kan worden gehouden.

Er wordt overlegd met de Hanzehogeschool in Groningen hoe studenten ‘Eventmanagement’ een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van zo’n festival. We hopen dat zij vanuit hun studie nog meer enthousiaste en inspirerende ideeën weten aan te dragen.

Vanuit het project ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ in Assen is een werkgroep gevormd om dit Duurzaamheidsfestival te ontwikkelen en de studenten te begeleiden met lokale, praktische achtergrondinformatie. De werkgroep zoekt nog meer mensen, die gemotiveerd zijn om zich voor dit project in te zetten en samen te werken met studenten en met elkaar.

‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ is een project van Solidair Groningen en Drenthe en de vereniging Noorden Duurzaam, samen met de Hanzehogeschool Groningen en lokale partners in Assen. Het doel is om levensbeschouwelijke organisaties en kerken te stimuleren vanuit hun overtuiging gemotiveerd bezig te zijn met de duurzaamheid, op een manier die bij hen past.

Wil jij actief meedoen om duurzaamheid meer aandacht te geven, ook binnen je eigen organisatie? En heb je ideeën of suggesties, die ook voor anderen interessant zijn? Kom dan meedoen: de werkgroep gaat verder vanaf 14 september!

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Solidair Groningen en Drenthe, bereikbaar per e-mail: [email protected]