twee vrouwen moderne dans
Beeld door: Cottonbro Studio

Datum donderdag 9 februari 2023

Tijd 12:00 uur – 18:00 uur

12:00 inloop met broodje (vegetarisch). Het programma start om 12:45 uur. Aansluitend start de borrel om 17:00 uur.

Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht Google Maps

Programma
Lunch (broodje, vegetarisch), opening en bezinning, lezing Gaby Jacobs, bespiegeling werkveldenpanel,  workshops, poëtische dagafsluiting,  napraat met drankje. Kortom: een dag vol ontmoeting en inspiratie.

Tickets
€ 35 humanistisch geestelijk verzorgers
€ 15 stagiares en UvH-studenten

Voor deze werkconferentie is SKGV accreditatie aangevraagd in de categorie vakbekwaamheid. We hebben ruimte voor 80 hgv’ers, waarvan 20 studenten UvH en stagiares.

De werkconferentie is uitverkocht. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De vrijplaats in beweging

De vrijplaats: ‘een toevluchtsoord’, ‘een schuilplaats’, ‘een plek waar je kan zijn wie je bent’.

De traditionele beschrijving van de vrijplaats is dat het een veilige en vrije ruimte is waar cliënten in vertrouwen een gesprek kunnen aangaan met een geestelijk verzorger over existentiële-of levenszaken. Het is een plek waar je elkaar van mens tot mens kan ontmoeten.

Het vak van geestelijke verzorging is de afgelopen jaren sterk in beweging. Dit als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals secularisering en levensbeschouwelijk pluralisme, toenemende marktwerking in de zorg en de opkomst van de prestatiemaatschappij. Ook zingeving en spiritualiteit winnen steeds meer terrein binnen de verschillende werkvelden en worden niet meer gezien als iets waarvoor je alleen terecht kan bij een geestelijk verzorger. Samenwerking met andere (zorg)professionals en duiding van de positie, rol en meerwaarde van geestelijk verzorgers worden hierdoor steeds belangrijker.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het ambt van de humanistisch geestelijke verzorging? En voor de (traditionele) invulling van de vrijplaats? Hoe bied je niet alleen ruimte op individueel niveau maar pak je ook ruimte om de eigen deskundigheid op gebied van ethische, existentiële en op levensbeschouwelijke waarden en normen gebaseerde zingeving de plek te geven die het verdient?

Wat kun je verwachten

Tijdens deze werkconferentie leer je hoe je de vrijplaatsfunctie in verschillende werksituaties kunt inzetten. Je doet inspiratie op en oefent de vaardigheden om dit met zelfvertrouwen en vol overtuiging te doen binnen je eigen werk. Uiteraard is er ook weer ruimte voor onderlinge uitwisseling en contact met collega’s.

Symposium-AnnavanKooij-5596_swf24
Beeld door: Anna van Kooij

Programma

Opening

We openen de dag met een korte bezinning.

De vrijplaats en haar vele gezichten (Gaby Jacobs)

De traditionele vrijplaats voor cliënten die verbonden is met het ambt van humanistisch geestelijke verzorging; de idee van een communicatieve vrijplaats die ook een organisatiefunctie heeft maar die niet vrij is van macht; en de hedendaagse ontwikkelingen in een (extramurale zorg)context waarin samenwerking met andere professionals belangrijker wordt en de rol als adviseur en opleider dominanter. Hoe kunnen we daarin de rol en het belang van de vrijplaats duiden?

Werkveldenpanel

Daan Stoffer (verslavingszorg), Marjo van Bergen (vrijgevestigd), Ramaya Soeagnie (defensie), Margriet Minnema (justitie) en Miek den Daas (ouderenzorg) vormen samen een werkveldenpanel. Zij geven een korte bespiegeling over hoe zij hun vrijplaats Invullen binnen het werkveld waarin zij bewegen. Nikki zal hen prikkelende vragen stellen om zo de verschillende perspectieven op de vrijplaats en dilemma’s per werkveld bloot te leggen.

Workshops – Hoe neem je ruimte in?

Workshop 1: De vrijplaats op z’n plek. Een opstelling. (Ramaya Soeagnie)

Tijdens deze workshop onderzoeken we op individueel niveau hoe de vrijplaats zich tot jou verhoudt en andersom. Dit doen we door er systemisch naar te kijken middels een opstelling.
De vrijplaats heeft een plek binnen het systeem van de geestelijk verzorger. Een opstelling kan een licht schijnen op gedrag binnen de context van dit systeem. Hoe verhoudt de geestelijk verzorger zich in het in relatie tot de vrijplaats? En hoe beïnvloeden deze twee elkaar? Met de inzichten uit de opstelling en de antwoorden op deze vragen zetten we de vrijplaats op z’n plek.

Workshop 2: Hoe spreek ik jou aan? Van ruimte bieden naar ruimte innemen. (Marjo van Bergen)

Zelf op de voorgrond treden, anderen aanspreken of je uitspreken over morele kwesties. Dat vergt morele moed. Voor veel geestelijk verzorgers is dat een grote stap buiten je comfortzone en absoluut niet vanzelfsprekend. Toch is het een vaardigheid die velen van ons graag eigen willen maken, en de mogelijkheid ertoe ligt besloten in onze vrijplaatsfunctie.

In deze workshop zoomen we in op de stap van ruimte bieden naar ruimte innemen. De startvraag is: hoe doe je dat dan? Hoe maak je contact met degene met wie je in gesprek wilt, en hoe spreek je daarbinnen? We onderzoeken zowel de non-verbale, lichamelijke als de verbale, talige aspecten van het contact, om daarmee je eigen comfortzone te verkennen én te vergroten.

Workshop 3: Insight dialogue  (Daan Stoffer)

Aandachtig luisteren is een van de kernkwaliteiten van geestelijk verzorgers. In ons vak zijn wij daar dagelijks mee bezig. Tegelijkertijd weten wij als geen ander, dat je hierin nooit uitgeoefend bent. In deze workshop krijg je een introductie in de achtergrond van insight dialogue als luistermethode. En we gaan ermee aan de slag.
In tweetallen verken je hoe jij een vrijplaats biedt, in hoeverre dat schuring of moeite oplevert, en wat jouw verlangens en ambities zijn voor de toekomst. Doe mee en ontdek hoe deze methode je helpt herinneren waar je heen wilt met de vrijplaats.

Workshop 4: Vrijmoedig spreken – naar Michel Foucault (Miek den Daas)

Parrhêsia is de moed tot waarheid van de spreker, die ondanks alles, het risico neemt de hele waarheid te zeggen die hij denkt. Hij ondertekent als het ware zelf de waarheid die hij uitspreekt, hij bindt zich aan deze waarheid en verplicht zich derhalve tot haar en door haar (M. Foucault, De moed tot waarheid, Amsterdam, Boom 2011, p. 29/30)

Deze moed komt in ons werk op twee manieren aan de orde. De moed om je te mengen in een leven of een organisatie. Dus de moed om in een-op-een contact de waarheid te zeggen met het risico iemand te kwetsen. En de moed om je uit te spreken naar management, dokters, psychologen, etcetera, als je vindt dat iets niet goed gaat. In deze workshop ga je inhoudelijk aan de slag. We onderzoeken samen, door heel precies naar casussen te kijken, wat vrijmoedig spreken zou kunnen betekenen in de context van het geestelijk werk.

Workshop 5: Polaire reflectie en creatieve spanning (Bianca Lugten)

Hoe maken we gebruik van polaire krachten, dilemma’s en andere tegenstrijdigheden of creatieve spanningen? Creatieve spanning die we kunnen inzetten, daar waar het moreel kapitaal op het spel staat. Op welke manieren kan je reflecteren op het tegendeel? Tegendeel bestaat uit twee woorden, ‘tegen’ en ‘deel’. ‘Tegen’ is het andere, het vreemde, dat wat aan de andere kant ligt. ‘Deel’ laat zien dat het tegendeel onderdeel is van het geheel. Ofwel: het geheel kan niet zonder het tegendeel.

Vaak proberen wij het tegendeel weg te moffelen of te overwinnen. We worden verleid om te denken dat één manier de beste is en dat het tegendeel een bedreiging vormt. In deze workshop ontdek je hoe het tegendeel ons wakker, aandachtig en in evenwicht houdt. Je leert hoe je, door creatieve spanning te laten ontstaan, mogelijkheid kunt bieden tot groei en verandering.

Pauze

Groepsworkshop: vrijplaatsopstelling met Lotte Huijing

Door interactie met het publiek gaan we de vrijplaats ‘uitspelen’. Onbewuste, soms belemmerende of onzichtbare patronen proberen we boven water te krijgen. Dit doen we aan de hand van de methodiek van systemisch werk, ofwel ‘opstellingen’. Een aantal deelnemers uit het publiek fungeren als representant van personen en thema’s die relevant zijn voor het werk van de humanistisch geestelijk verzorger en de invulling van de vrijplaats. In het bijzonder hebben we aandacht voor hoe wij als beroepsgroep ‘humanistisch geestelijk verzorgers’ ons verhouden tot de vrijplaats.

Poëtische samenvatting van de dag

Afsluiting en borrel

Alle informatie op een rij

Datum donderdag 9 februari 2023

Tijd 12:00 uur – 18:00 uur

Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht Google Maps

Programma
Lunch (broodje, vegetarisch), opening en bezinning, lezing Gaby Jacobs, bespiegeling werkveldenpanel,  workshops, poëtische dagafsluiting,  napraat met drankje. Kortom: een dag vol ontmoeting en inspiratie.

Tijdschema
12:00 – 12:45 Inloop met vegetarisch broodje
12:45 – 13:00 Opening en bezinning
13:00 – 13:40 Lezing Gaby Jacobs: de vrijplaats en haar vele gezichten
13:40 – 14:00 Bespiegeling werkveldenpanel
14:00 – 14:15 Pauze
14:15 – 15:15 Workshops – Hoe neem je ruimte in? (keuze uit 1 workshop)
Workshop 1: De vrijplaats op z’n plek. Een opstelling. (Ramaya Soeagnie)
Workshop 2: Hoe spreek ik jou aan? Van ruimte bieden naar ruimte innemen. (Marjo van Bergen)
Workshop 3: Deep listening (Daan Stoffer)
Workshop 4: Vrijmoedig spreken naar het werk van Michel Foucault (Miek den Daas)
Workshop 5: Polaire reflectie en creatieve spanning (Bianca Lugten)
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:45 Groepsworkshop: vrijplaatsopstelling met Lotte Huijing
16:45 – 17:00 Poëtische samenvatting van de dag en afsluiting
17:00 – 18:00 Borrel

Ben je erbij op 9 februari?

De werkconferentie is uitverkocht. Aanmelden is niet meer mogelijk.

…Twijfel je nog?
Bekijk de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

Is de lunch vegetarisch? Kan ik een voedselintolerantie of allergie doorgeven?

Ja, de lunch is vegetarisch. Eet je graag veganistisch of zijn er andere ingrediënten die je niet kunt eten, geef dit dan door bij je aanmelding. Dan zorgen wij voor een passend alternatief.

Is het mogelijk om een factuur te ontvangen, zodat ik de kosten kan declareren?

Ja dat kan. Na je aanmelding en betaling ontvang je een bevestigingsmail in je inbox. Stuur deze door naar [email protected] met je factuuraanvraag, dan maken we het voor je in orde.

Ik haal het niet om er rond 12 uur al te zijn. Kan ik ook wat later komen?

Zeker. Vanaf 12 uur start de inloop en kan je alvast op je gemak een broodje eten. Je kunt ook later arriveren. Het programma start om 12:45 uur. Je kunt bij je aanmelding doorgeven of je graag mee wilt lunchen.

Ik heb een inhoudelijke vraag over deze werkconferentie. Bij wie kan ik terecht?

Neem bij vragen over de inhoud contact op met programmamanger Nikki van Biemen, door te mailen naar [email protected].

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat

Laat het ons weten, stuur een mail met je vraag naar [email protected]. Dank alvast!