Direct naar de inhoud
Word lid

Kamercommissie neemt Freedom of Thought-rapport in ontvangst

Type content: Nieuws Categorieën: Freedom of Thought Vrijheid Vrijheid van denken Gepubliceerd op:

De vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft vandaag het Freedom of Thought– rapport in ontvangst genomen, uit handen van het Humanistisch Verbond. Uit het rapport blijkt dat humanisten en andere niet-religieuzen in 186 landen in bepaalde mate gediscrimineerd worden.

In veel landen is het verplicht om religieus te zijn. Je wordt uitgesloten of krijgt de doodstraf, als je niet gelooft in de gangbare god. Voor die mensen komen we op. Internationaal, maar ook in Nederland.
Mardjan-Seighali
Mardjan Seighali
Voorzitter van het Humanistisch Verbond

Mensenrechtenovereenkomsten staan centraal

Het aantal niet-religieuzen is wereldwijd groeiende; in Nederland is het percentage van de mensen dat zich niet religieus noemt 57% (CBS 2022). Het Freedom of Thought-rapport richt zich op discriminatie door staatsautoriteiten, dat wil zeggen systemische, wettelijke of officiële vormen van discriminatie en beperkingen van de vrijheid van denken, geloven en meningsuiting.

De wereldwijde mensenrechtenovereenkomsten die het meest van invloed zijn op niet-religieuzen staan hierbij centraal: het recht op vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst of overtuiging; het recht op vrijheid van meningsuiting en, tot op zekere hoogte, het recht op vrijheid van vergadering en vereniging. Nationale wetten die deze rechten in gevaar brengen of schenden, of die op een andere manier discriminatie van niet-religieuzen verankeren, worden erop nageslagen. 

Lees het Freedom of Thought-rapport 2023 hier!

Download de Nederlandse versie van het rapport

Vervolging humanistische mensenrechtenactivisten 

Het Humanistisch Verbond benadrukt dat in een tijd waarin de fundamenten van de democratie overal ter wereld in twijfel worden getrokken, het van cruciaal belang is om de rol te erkennen die humanisten spelen bij het verdedigen en nieuw leven inblazen van democratische instellingen. Humanisten zijn niet slechts waarnemers, maar actieve deelnemers aan het democratische proces. Ze dragen eraan bij dat de stemmen van rede en mededogen worden gehoord.

Seighali: “Onze toewijding aan empirisch onderbouwde besluitvorming, gelijkheid en de bescherming van mensenrechten spoort ons aan om een zinvolle bijdrage te leveren aan de strijd tegen democratische achteruitgang en biedt ons een sterk ethisch en intellectueel platform van waaruit we dat kunnen doen. Het feit dat vele humanistische mensenrechtenactivisten vervolgd worden, is problematisch; zowel voor de mensenrechten als voor de verdediging van democratische waarden.” 

Het Freedom of Thought rapport werd tegelijkertijd aangeboden met de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.

Meer over het Freedom of Thought-rapport

Elk jaar brengt Humanists International (waar het Humanistisch Verbond onderdeel van is) een belanghebbend, door de Verenigde Naties erkend, onderzoeksrapport uit naar de positie van humanisten, atheïsten en vrijdenkers over de hele wereld. Helaas is die in veel landen zorgelijk, zoals blijkt uit de cijfers van 2023.

In 186 landen worden humanisten gediscrimineerd, in 11 daarvan krijgen ze te maken met intimidatie en geweld. Godslastering is een strafbaar feit in ten minste 87 landen.

Samen met Humanists International zet het Humanistisch Verbond zich in om  de vrijheid van levensovertuiging te versterken. Zoals via het Freedom of Thought-rapport, waarbij we aandacht vragen voor de vervolging en discriminatie van humanisten wereldwijd en dit op de politieke agenda plaatsen.

 

Deel deze pagina

A list of posts