‘Vrijheid’ flakkert in het politieke en maatschappelijke debat altijd opnieuw, of het nu gaat over oorlogen en conflicten, pandemieën als corona, vrijheid van meningsuiting, … Maar wat wordt precies bedoeld met vrijheid? Vrijheid voor jezelf? Vrijheid voor een ander? Het Humanistisch Verbond werkt al 75 jaar aan vrijheid, en wij weten één ding zeker: vrijheid doe je samen.

Luisteren, het gesprek aangaan, vragen stellen, reflectief en kritisch zijn, normen en wetten durven te bevragen – het is het gereedschap om vrijheid te kunnen onderhouden en te versterken. En dat elke dag opnieuw. Waar zijn wetten niet inclusief? Is de vrijheid waar we nu naar hunkeren duurzaam voor toekomstige generaties? Wat is ons langetermijndenken over vrijheid? Voor vrijheid heb je elkaar nodig.

Werken aan vrijheid. Sinds 1946.

sokkel
foto: Vera Duivenvoorden

Vrijheid kan niet zonder concrete actie.

Jaap van Praag

In 1946 is het Humanistisch Verbond opgericht mede door Jaap van Praag. Hij groeide uit tot het gezicht, de stem en de pen van het Nederlandse humanisme.

Jaap van Praag werd geboren op 11 mei 1911 in Amsterdam en groeide daar op in een modern niet-godsdienstig joods en socialistisch milieu. Tijdens zijn onderduiken in de Tweede Wereldoorlog schreef hij het boek ‘Modern humanisme: een Renaissance’. Het baanbrekende werk werd in 1947 gepubliceerd en werd het fundament voor de oprichting van het Verbond. Dankzij een betrokken lid van het Humanistisch Verbond is zijn boek ‘Modern Humanisme’ gedigitaliseerd en voor iedereen te lezen.

Hoe dacht Van Praag over vrijheid? Zijn levensovertuiging lijkt gevoed te worden door een voortdurend besef van het kwaad dat mensen elkaar kunnen aandoen. Tegelijk sprak hij over vertrouwen en een nieuwe toekomst. Misschien wel het meest intrigerende van Van Praags denken is zijn geloof in de vorming tot menselijkheid. Dit positieve ideaal wordt niet waargemaakt vanuit het idee van eeuwige morele wetten maar ook niet op basis van pure en grenzeloze vrijheid. Het gaat om de begeleiding tot autonomie: de vrijheid om eigen kaders en perspectieven te ontwikkelen. Die eenmaal gewonnen vrijheid vraagt om inhoud, om inspiratie hoe deze vrijheid in te vullen. Vrijheid kan niet zonder concrete actie.

Onze acties

womens march_26vk

Sinds de oprichting hebben we veel gedaan om Nederland vrijer en humaner te maken. Vanuit deze missie is een krachtige en unieke beweging ontstaan die ook internationaal actief is.

  • In 1983 wordt de grondwet gewijzigd zodat vrijheid van levensovertuiging gelijkgesteld wordt aan gelijkheid van religie. Tot die tijd werden niet-gelovigen voor de wet gediscrimineerd en ongelijk behandeld.
  • Sinds 1964 zijn er humanistisch geestelijk verzorgers, professionele zingevers voor alle mensen met levensvragen
  • Elk kind op een openbare basisschool heeft recht op humanistisch vormingsonderwijs
  • We droegen bij aan de opheffing van de directe discriminatie in het Nederlands strafrecht. In de jaren zeventig en tachtig was het Humanistisch Verbond een van de weinige plekken in de Nederlandse samenleving waarin lhbti+’ers openlijk en zonder consequenties voor hun geaardheid konden uitkomen.
  • We stonden in de jaren 90 aan de wieg van de grote doorbraak van de euthanasiewet.
  • Humanisten en vrijdenkers over de hele wereld bieden we georganiseerde bescherming door het oprichten van Humanist International.
  • In Nederland zijn we ontmoetingsplek voor gevluchte humanisten en vrijdenkers die in hun thuisland niet langer veilig waren.
  • Er staan steeds meer bufferzones bij abortusklinieken om intimidatie van bezoekers tegen te gaan.
  • 53.000 mensen ondertekenden De Liefdesverklaring, een inclusief en liefdevol tegengeluid op de verstikkende Nashville-verklaring die het opengesteld huwelijk  afkeurt en lhbti+.
  • We komen in actie voor de vrijheid om te kunnen beslissen over je eigen leven, liefde, denken en dood

Zo zetten we ons dag in, dag uit in voor vrijheid, gelijkheid en verbondenheid!

Vrijheid vraagt om vereniging. Word lid!

Het Humanistisch verbond komt op voor jouw vrijheden. En dat al 75 jaar lang. Maar dat kunnen we niet alleen. Voor vrijheid moeten we ons verenigen. Help mee aan een vrije en humane samenleving. Sluit je aan!

Sta jij voor een vrije en humane samenleving?

Doe er dan iets mee. Sluit je aan!