Direct naar de inhoud
Word lid
Wereldkaart

Niet-godsdienstigen wereldwijd strenger bestraft

Type content: Nieuws Categorieën: Freedom of Thought Vrijheid van denken Gepubliceerd op:

In totaal zijn er 69 staten waar je een straf riskeert als je kritiek uit op religie of de keuze maakt om niet meer godsdienstig te zijn. In 12 landen riskeer je hiermee zelfs de doodstraf, waaronder in Saudi-Arabië en Pakistan.

Het is zorgwekkend dat de situatie ook in een aantal ‘nieuwe’ landen verslechtert. In Brunei is in 2019 op godslastering en afvalligheid de doodstraf komen te staan. Afgelopen jaar introduceerde ook Mauritanië de doodstraf hiervoor. Godslasteringszaken en vervolgingen zijn ook reden voor grote bezorgdheid in Indonesië, evenals het gewelddadig neerslaan van protesten tegen gedwongen hijab in Iran.

Nederland

Het Freedom of Thought-rapport 2019 stelt dat Nederland wat betreft wetgeving tot de meest veilige van de wereld behoort, als het gaat om gelijke rechten tussen religieuze en niet-godsdienstige levensbeschouwingen.

Tegelijk blijkt dat het sociaal soms moeilijk is voor mensen om een religie te verlaten, bijvoorbeeld uit de Jehova’s getuigen of de islam. Daarnaast voelen niet-godsdienstige vluchtelingen zich niet veilig in asielzoekerscentra.

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond en bestuurslid van Humanists International: “De vrijheid om je eigen keuze te maken wat betreft levensovertuiging is niet alleen belangrijk in wetgeving, maar moet ook sociaal de norm zijn.” Het Humanistisch Verbond heeft een ontmoetingsplek voor deze atheïstische asielzoekers en pleit bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor betere bescherming van niet-godsdienstige asielzoekers.

Aanbieden rapport aan minister en Kamer

Op 13 november presenteert Humanists International, waarvan het Humanistisch Verbond lid is, het Freedom of Thought-rapport 2019 aan het Europees Parlement in Brussel. Ook zal het rapport in november worden aangeboden aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en de Tweede Kamer Commissie voor Buitenlandse Zaken op uitnodiging van Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Het Freedom of Thought-rapport is een onderzoek van Humanists International. Meer over het onderzoek en de organisatie vind je op de site humanists.international. Het volledige onderzoek staat hier.

Het recht om vrij kunnen denken is een van de belangrijkste uitgangspunten van het humanisme. We staan voor een open debat, en voor de vrijheid van meningsuiting.  

Het Humanistisch Verbond komt op voor het recht te geloven wat je wilt. Dus ook voor het recht om níet te geloven. Voor religieuze mensen is vaak al goed georganiseerde steun. Voor niet-religieuze mensen ontbreekt die steun in grote delen van de wereld. Wij vragen voortdurend aandacht voor de positie van deze vaak vergeten, maar grote groep Nederlanders en wereldburgers. Bekijk hier het dossier.

Deel dit

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.