Direct naar de inhoud
Word lid
Monty python life of brian

Jezus Christus was een godslasteraar

Type content: Nieuws Categorieën: Vrijheid van denken Gepubliceerd op:

De joodse schriftgeleerden zijn er in Mattheus 26: 65, 66 helder over: ‘Hij heeft God gelasterd!’ Die’hij’ was gods eigen zoon: Jezus Christus.

Jawel, Jezus werd beschuldigd van blasfemie. Hij beweerde immers de zoon van god te zijn, terwijl de schriftgeleerden daar niets van wisten. Godslastering is meestal een onderonsje tussen gelovigen. Moslims beschuldigen christenen, katholieken vinden protestanten goddeloos, protestanten katholieken en theologen beschuldigen andere theologen wegens goddeloze opvattingen over de drie-eenheid en ga zo maar door. Het geloof in de ene god is al snel godslasterlijk voor de andere god.  

Blasfemie in de geschiedenis

De oude Grieken konden er overigens ook wat van. Socrates kreeg de gifbeker wegens godslastering: hij geloofde niet in de juiste goden en zette de jeugd aan tot ongeloof. Anaxagoras was de eerste filosoof die rond 500 voor het begin van de jaartelling de doodstraf kreeg wegens een ‘gebrek aan respect voor de goden’. Hij wist te ontvluchten. En wat dacht u van de Griekse kunstenaar Phidias die een groot en geweldig mooi beeld van de godin Athene maakte? Jammer genoeg had hij – zo beweerde men – op het schild van Athene zijn eigen naam gezet. Godslasterlijk natuurlijk. Athene zou wel eens beledigd kunnen zijn en de hele stad straffen. Ook Euripides en Aeschylus werden van goddeloosheid beschuldigd, net als Protagoras en Alchibiades. Zelfs Aristoteles, maar die vluchtte net op tijd uit Athene.

Aparte rechtbank

Godslastering heeft een lange en interessante geschiedenis. Wist u dat Venetië in de 16e eeuw een aparte rechtbank had, puur en alleen voor aanklachten van godslastering?
De ‘Esecutori contro la Bestemmia’. Niet vanwege gekwetste religieuze gevoelens, maar vanwege de oprechte angst dat god de hele stad zou kunnen straffen.
Het aparte tribunaal bleef eeuwen bestaan en ging steeds meer zaken als godslasterlijk duiden. Had je als christen een seksuele relatie met een jood? Godslastering!
Deed je als zwerver ‘net alsof’ je pelgrim was? Godslastering! Zaken die iedereen moreel verwerpelijk vond maar waarvoor nog geen wetgeving bestond – zoals pedofilie – werden bij gebrek aan beter ook ‘godslasterlijk’ genoemd.

Slecht spreken, goed spreken

Blasfemie betekent ‘schade toebrengen via spreken’. Historisch gezien gaat het over een verbod om slecht te spreken over het ‘heilige’. De Humanistische Canon staat vol van mensen die beschuldigd zijn van godslastering en goddeloosheid. De bekendste is Socrates. Het is maar goed dat de straf op blasfemie in Nederland inmiddels een soort van is opgeheven. Ik zeg ‘een soort van’ omdat er – typisch Nederlands – een nader onderzoek komt in opdracht van de Eerste Kamer waarin wordt nagegaan of gelovigen wel afdoende beschermd worden tegen het beledigen van hun geloof. Blijkbaar zijn er nog altijd heilige zaken waarover niet slecht gesproken mag worden, zoals de gevoelens van gelovigen.

Ook internationaal is godslastering nog steeds een probleem. Dat toonde het rapport Freedom of Thought – dat op 10 december werd aangeboden door het Humanistisch Verbond aan de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Lionel Veer en Tweede Kamerleden – eens te meer aan.

Deel dit

Tags: #Filosofie #godslastering #vrijheid van meningsuiting

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.

"*" geeft vereiste velden aan

We gaan voorzichtig om met je gegevens. Lees meer in ons privacy-statement.