Direct naar de inhoud
Word lid
Groep mensen

D66: kabinet moet meer opkomen voor niet-gelovigen

Type content: Nieuws Categorieën: Freedom of Thought Vrijheid van denken Gepubliceerd op:

Nederland moet internationaal opkomen voor de rechten van mensen die geen godsdienst aanhangen. Dat staat in een initiatiefnota van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Aanbieding van het Freedom of Thought-report aan de Mensenrechtenambassadeur in Den Haag

Vrijdenkers doen hun verhaal tijdens de aanbieding van het Freedom of Thought-report bij de Tweede Kamer (2016)

Vrijdenkers wereldwijd verdienen meer steun. Deze groep wordt nu nog te vaak vergeten in het buitenlands beleid. Daarom komt Sjoerd Sjoerdsma van D66 met een initiatiefnota.

Het Humanistisch Verbond onderschrijft de nota volledig. We waren nauw betrokken bij de voorbereiding. Er is samengewerkt met beleidsmedewerkers in de Kamer door ze te voorzien van feitelijke informatie zoals het jaarrapport Freedom of Thought, te wijzen op lacunes in beleid, en door vooral ook ervaringsverhalen te delen uit onze groep gevluchte vrijdenkers.

Recht om niet te geloven onder druk

Het Humanistisch Verbond komt op voor het recht te geloven wat je wilt. Dus ook voor het recht om níet te geloven. Voor religieuze mensen is vaak al goed georganiseerde steun. Voor niet-religieuze mensen ontbreekt die steun in grote delen van de wereld. Wij vragen voortdurend aandacht voor de positie van deze vaak vergeten, maar grote groep Nederlanders en wereldburgers.

Onze voorzitter Boris van der Ham: “De afgelopen jaren heeft het Humanistisch Verbond regelmatig de politiek opgezocht om de situatie van vrijdenkers wereldwijd op de kaart te zetten. Het is mooi dat deze initiatiefnota er mede daardoor is gekomen! We hebben goed samengewerkt met kamerlid Sjoerdsma.”

Sjoerd Sjoerdsma: “Wereldwijd is er terecht veel aandacht voor religieuze minderheden die worden vervolgd. Maar mensen die geen religie aanhangen, zijn de derde grootste onderdrukte groep. Zij verdienen veel meer bescherming dan nu het geval is. Nederland moet daarin een voortrekkersrol spelen.”

Het Humanistisch Verbond is de enige maatschappelijke organisatie die zowel nationaal als internationaal zich inzet voor deze vaak vergeten groep.

Kom op voor vrijdenkers in gevaar

Sta jij voor een vrije en menswaardige samenleving? Sluit je dan aan bij het Humanistisch Verbond.

De situatie

In landen als Iran, Saoedi-Arabië en Pakistan vindt ernstige onderdrukking, vervolging en discriminatie plaats van atheïsten en niet-religieuzen. D66 stelt een aantal concrete acties voor waarmee Nederland de situatie kan verbeteren. Onder meer door rechtszaken tegen atheïsten bij te wonen, door te pleiten voor de afschaffing van blasfemiewetten – óók in Europa – en door de positie van niet-gelovigen ter discussie te stellen bij diplomatieke overleggen.

Ook in Nederland is er nog werk te doen; medewerkers van asielzoekerscentra kunnen beter voorgelicht kunnen worden om zo discriminatie van niet-gelovigen te herkennen. Met ons platform Nieuwe Vrijdenkers leveren we een bijdrage aan de emancipatie in Nederland van niet-geloven in de moslimgemeenschap. We bieden de cursus Losing My Religion, borrels en ontmoetingsbijeenkomsten. We organiseren lezingen en debatten over dit onderwerp.

Lees hier over de situatie van vrijdenkers en onze inzet voor deze groep.

WAT WE DOEN

We komen op voor vrijdenkers wereldwijd. We helpen individuen die in gevaar waren en naar Nederland zijn gevlucht. Maandelijks brengen we vrijdenkers in een asielprocedure uit verschillende landen samen om hun ervaringen te delen en in debat te gaan. Velen voelen zich hierdoor gesteund, erkend en bevrijd. We zetten druk op het COA om vrijheid van religie en levensbeschouwing, dus ook het recht om niet te geloven, aandacht te geven in de asielzoekerscentra.

Met ons platform Nieuwe Vrijdenkers leveren we een bijdrage aan de emancipatie in Nederland van niet-geloven in de moslimgemeenschap. We bieden de cursus Losing My Religion, borrels en ontmoetingsbijeenkomsten. We organiseren lezingen en debatten over dit onderwerp.

Vind hier het volledige programma Vrijheid van Denken

Deel deze pagina

Tags:#Mensenrechten#sjoerdsma#vrijdenken

Nieuws en verhalen

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.