Verschillende gerenommeerde fotografen hebben daarvoor hun werk belangeloos ter beschikking gesteld.

De foto’s worden opgehangen in diverse winkeletalages en in lege winkelpanden in de binnenstad. De bedoeling is om zo het winkelend publiek even letterlijk stil te laten staan bij de leefomstandigheden in andere delen van de wereld. Daar waar oorlog is, mensen op de vlucht zijn, of de gevolgen van eerdere conflicten nog steeds zichtbaar aanwezig zijn. Vrede is geen vanzelfsprekendheid, is de onderliggende boodschap. Het is goed om daar aandacht aan te besteden, zeker in de Vredesweek.

De expositie wordt geopend op vrijdag 15 september 19.30 uur in Kunstplaza Schurer, Warenhuis Vanderveen We nodigen jullie daar van harte voor uit. Na enkele korte toespraken maken we een korte wandeling door de stad langs de foto’s.

Op die manier zorgen we er samen voor dat het thema Vrede de aandacht krijgt die het in deze tijden verdient.