Vandaag start het kabinet een voorlichtingscampagne om ongeneeslijk zieken en hun naasten te helpen om te praten over de dood. Een website is gelanceerd – overpalliatievezorg.nl – met tips en ervaringen.

Deze campagne gelanceerd door minister Hugo de Jonge over wat hij “het gewone sterven” noemt, baart me zorgen. De campagne is sympathiek en sluit aan bij eerdere campagnes van ‘ik wil met je praten.nu‘ en de uitburgeringscampagne van het Humanistisch Verbond die wij eerder voerden rondom de laatste levensfase.

Het probleem is dat in de voorlichtingscampagne van het kabinet een belangrijke groep mensen wordt genegeerd: mensen die existentieel lijden aan het leven of het leven voltooid achten. Hun wens voor een zelfgekozen levenseinde wordt vermeden.

Het Humanistisch Verbond waarschuwde bij het aantreden van het kabinet al voor “ijskastpolitiek”. We stelden dat nieuw onderzoek en nieuwe campagnes geen dekmantel mogen zijn voor uitstel, of zelfs afstel van belangrijke maatschappelijke thema’s zoals voltooid leven. Het kabinet heeft zichzelf in het regeerakkoord de opdracht gegeven om een maatschappelijke discussie te voeren over “een regeling voor hulp bij zelfdoding voor mensen die dit wensen omdat zij hun leven voltooid achten”.

Op die discussie zitten we nu al bijna twee jaar te wachten en er is vanuit het kabinet nog geen enkel initiatief getoond. Het is de taak van minister de Jonge om het regeerakkoord uit te voeren. Dat kan geen enkele maatschappelijke partner van hem overnemen. Wij roepen de minister op om een einde te maken aan zijn vermijdingsgedrag. En als hij dat niet zelf kan, roepen wij de Tweede Kamer op om hem op dit gedrag aan te spreken en aan te geven dat het nu echt tijd wordt om zijn kerntaak uit te voeren.

Houd leven, liefde en dood uit de ijskast

Sinds het aantreden van kabinet Rutte 3 is sprake van stilstand op belangrijke ethische onderwerpen van leven, liefde en dood. Voltooid leven, embryokweek en alternatieve gezinsvormen zijn de ‘politieke’ ijskast ingaan. Het kabinet laat veel Nederlanders in de kou staan. Wij komen daarom in actie. Lees over onze acties in het dossier Leven, liefde, dood.

 

2560px-Boris_van_der_Ham_kenniseconomie_monitor_2010

Boris van der Ham

Boris van der Ham is voorzitter van het Humanistisch Verbond.
Profiel-pagina