Het Humanistisch Verbond, afdeling NW-Veluwe, organiseert op zondag 27 januari om 10:30 uur een lezing over Voltooid Leven in Ermelo. Iedereen is welkom!

Inleider: Tilly de Kruyf
Geestelijk verzorger en trainer op het gebied van zingeving, participatie en dialoog.
Ze werkt samen met Els van Wijngaarden en is actief voor het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.Haar lezing zal gaan over vragen als:

  • Wat is een voltooid leven?
  • Invloed van maatschappelijke factoren.
  • Wat is de rol van de omgeving, familie?
  • Zijn er grenzen aan autonomie en zelfbeschikking?

Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarbij uw vragen en meningen ruimschoots aan bod kunnen komen.

Aanmelding  kan via het mailadres  [email protected] van onze secretaris Kristina R. Drost. Graag vóór woensdag 23 januari.