samenvattingen.trendnotities.MJBP.Def.2022-2025

notities HV-dag 2021

HV Visie, Definitief, MO, 18-11-1(1)

Dat vlammetje dat inspireert
Rapport en advies door de projectgroep HV Visie 2020.Aangeboden aan de vereniging, november 2020